Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Hallå där...

2021-01-27

... Inger Kristensson Hallström, ny prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Inger Kristensson Hallström
Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, forskargruppschef och prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Du är utsedd till institutionens prefekt på 40 % under vårterminen. Vad kommer du att fokusera på i ditt arbete som prefekt?

Jag kommer att tillsammans med medarbetare, institutionsledning och fakultetsledning arbeta fram och föreslå strategiska åtgärder för att utveckla en hållbar miljö för medarbetare och chefer att verka och växa i. I detta ingår såväl personal- som forskningsstrategiska insatser. Efter att ha träffat alla forskargruppschefer vet jag att många vill delta i detta viktiga arbete.

Samtidigt har du ju kvar ditt chefskap för forskargruppen Barns och familjers hälsa. Hur fördelar du din arbetsvecka mellan de två uppdragen?

– Ja det är en bra fråga! Minst två dagar i veckan är avsatta för prefektarbete. Tack vare ett stort stöd i mycket kompetenta medarbetare i forskargruppen, i ledningsgruppen och på institutionens kansli fungerar det. Dessutom har jag tillsatt en biträdande forskargruppschef och avlastar mig med vissa arbetsuppgifter. Men det är klart att det blir långa arbetsdagar när 40% ska in i en redan full kalender.

Du har ju tidigare suttit två mandatperioder som prefekt för institutionen (2008-2014, när namnet var Institutionen för hälsa, vård och samhälle). Vilka skulle du säga vara de största förändringar som institutionen genomgått sedan dess? 

– Flera forskargrupper har utvecklats mycket starkt och har stor nationell och internationell betydelse. Institutionens medarbetare bedriver fortfarande undervisning inom stora och för samhället viktiga utbildningsprogram och patient- och individnära forskning. Till exempel har väl den stora betydelsen av en god undervisning för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor blivit uppenbar för alla under pågående pandemi. Institutionens utmaningar innebär fortfarande att vi inom flera område har för få seniora forskare, för små externa forskningsanslag och att det stora undervisningsuppdraget är stimulerande men också mycket krävande för våra medarbetare.