Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Hallå där…

2021-01-19

...Peter Siesjö, neurokirurg vid Skånes universitetssjukhus i Lund och forskare i neurokirurgi vid Lunds universitet. Du är en av två forskare vid institutionen som får 4 miljoner kronor i anslag från Sjöbergstiftelsen. Du får anslaget för projektet ”Behandling av glioblastom med antisekretorisk faktor”. Vad är det konkret ni ska titta närmare på?

– Vi ska genomföra en randomiserad klinisk studie på patienter med glioblastom, en elakartad primär hjärntumör.

Hur allvarlig är diagnosen glioblastom?

– Den är väldigt allvarlig och resultaten är sämre än vid både bukspottkörtel- och lungsäckscancer.

Hur ser dagens behandling ut?

– Gängse behandling innebär operativ tumör reduktion eller biopsi följt av cellgifts- och strålbehandling. Patienterna erbjuds även behandling med ”tumor treating fields” (TTF), en slags lokal strömbehandling.

Hur har utvecklingen av behandlingen för glioblastom varit de senaste 20 åren?

– Cirka 2004 infördes konkomitant behandling med cellgiftet temozolomid under och efter strålbehandling. Tyvärr svarar bara en mindre del av patienterna på denna behandling och långtidsöverlevnaden har bara ökat marginellt.

Hur tror du att behandlingen ser ut om 20 år?

– Förhoppningsvis ska vi kunna bota en del av patienterna.

Finns det en ärftlighetsfaktor när det gäller diagnosen?

– Det finns bara hos en väldigt liten grupp av patienterna.

Hur ser din egen forskning om glioblastom ut?

– Jag har framförallt drivit experimentell forskning om immunbehandling av glioblastom. I experimentella och påbörjade kliniska studier har vi observerat att antisekretorisk faktor, ett kroppseget protein, tycks förstärka effekten av cellgifter genom mekanismer som är beroende av immunsystemet. Dessa fynd vill vi nu translatera till randomiserade kliniska studier.

Hur intensiv är forskningen om glioblastom globalt?

– Den är väldigt intensiv både vad gäller immunbehandling och nya cellgifter och andra tumörhämmande ämnen.

Not. Professor Håkan Olsson, onkolog vid IKVL, får även han ett anslag från Sjöbergstiftelsen på 4 miljoner kronor. Anslaget är avsett för projektet ”Möjlig kurativ ny immunassocierad behandling vid flera cancerformer som pancreascancer, magsäckscancer, lungcancer, bröstcancer, tjocktarmscancer, njurcancer och melanom”.

Intervju: OLLE DAHLBÄCK