Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Forskningsportalen får nytt utseende den 19 oktober

2021-09-29

LU:s forskningsportal kommer att byta skepnad. Databasen bakom portalen (LUCRIS) ändras inte utan bara hur informationen visas ut.

Några nyheter:

  • Nätverkskartor för att visualisera forskares eller organisationers samarbeten
  • Automatgenererade sökord (”fingerprints”) som underlättar sökning av information
  • Möjlighet att lägga upp film på organisatoriska enheter.

Bilder på organisatoriska enheter

Dessvärre kommer de bilder som i nuvarande portal ligger på organisatoriska inte visas ut i den nya portalen. Däremot kommer det finnas möjlighet att lägga till så kallade hero-bilder. Mer information om det skickas separat till alla forskargrupper.

Lär dig mer!