Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Bli en fena på Zoom!

2021-01-27

Starta det nya året med att vässa dina kunskaper om möten och undervisning i Zoom.

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ger under våren grundkurser i Zoom samt en kurs i interaktiv undervisning. Kurserna är öppna för alla!

Mer information och anmälan: https://www.education.lu.se/events?category=25