Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Nya regler för användning av lokaler i D15 på BMC

2021-11-24

D15 är Medicinska fakultetens konferensvåning och ligger på BMC. Nu gäller nya villkor för uthyrning, användning och service av lokalerna på D15.

Villkoren för att hyra lokaler i D15 på BMC ändras. Här kan du se alla villkor för uthyrning där. I korthet är de viktigaste ändringarna:

  • Mötes- och konferensrummen är bokningsbara mellan klockan 08:00 och 21:00 på vardagar. De är inte bokningsbara på helger, röda dagar samt klämdagar.
  • Vid arrangemang som börjar eller avslutas efter klockan 16:30 på vardagar tillhandahålls inga möblerings- eller servicetjänster.
  • Externa lokalnyttjare behöver besöka BMC reception för att hämta ut ett lånekort med tidsbegränsad behörighet till D15.

Frågor/kontakt:

Har du frågor kring bokning av lokaler på D15, vänligen kontakta BMC Konferens bmc.konferens.dm@med.lu.se