Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Utlysning av forskningsutrymmen, Medicinska fakulteten

2021-10-25

Utlysning av forskningsutrymmen avsedda för forskare, biträdande forskare och laboratorieforskare med en tillsvidareanställning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

I resursfördelningsbeslutet för 2019 beslutade medicinska fakultetsstyrelsen att införa en ny form av stöd riktat till yngre forskare som redan har en tillsvidareanställning vid fakulteten. Avsikten är att dela ut medel till tre forskare årligen under en treårsperiod. Det kan även bli aktuellt med en andra och tredje period, men med lägre omfattning.

Stödet utgår med 50 % av lönekostnaden inklusive OH.

Sista ansökningsdag/tid: fredagen den 12 november 2021, kl 09.00

Ansökan ska göras elektroniskt. Observera att ansökningsportalen öppnar tisdagen den 2 november. Innan dess kan du inte logga in och fylla i ansökningsuppgifter.

Läs mer om utlysningen och instruktioner för ansökan i dokumenten nedan.