Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Terminstart HT21 - vad innebär detta på Medicinska fakulteten?

2021-08-23

This page in English

Inom kort börjar höstterminen och Medicinska fakulteten kommer att välkomna både gamla och nya studenter. Enligt tidigare rektorsbeslut ska vi under hösten genomföra en stegvis och ordnad anpassning till en verksamhet utan begränsningar av coronapandemin.

Inledningsvis planerar vi därför för att hålla större föreläsningar på distans men gruppundervisning på plats. I nuläget kommer inte några moment med fler än 50 deltagare vara på campus. Vid gruppundervisning och andra campusförlagda moment gäller att vi fortsatt tänker på att hålla avstånd och att vi eftersträvar ett avstånd på 1 meter mellan personer. 

Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan programmen är det är viktigt att du som undervisar noga kontrollerar schema och kontaktar din programansvariga om något är oklart.

Med förhoppning om en bra hösttermin till oss alla!

Dekan Kristina Åkesson och vice dekan Maria Björkqvist

Hantering av covid-19 på Medicinska fakulteten