Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Information utlysning SUS Stiftelser och Donationer 2021

2021-02-23

För år 2021 kommer utlysning att ske preliminärt 1 september med utdelningsbeslutet kommunicerat senast november 2021 och medlen tilldelade från januari 2022.

Utlysning för ansökan om forskningsmedel ur SUS stiftelser och donationer har normalt skett under första kvartalet varje år och beslut om tilldelning meddelats före sommaren. Under 2020 ledde konsekvenserna av pandemin till att utdelningsbeslutet kommunicerades i oktober 2020 och medlen är nu tilldelade från januari 2021.

För år 2021 kommer utlysning att ske preliminärt 1 september med utdelningsbeslutet kommunicerat senast november 2021 och medlen tilldelade från januari 2022. Orsaken till detta är dels en fortsatt påverkan av pandemin under 2021, dels att det pågår en översyn av processerna avseende SUS stiftelser och donationer.

Vid ev frågor kontakta forskningschef Ingemar Petersson, SUS, ingemar.petersson@skane.se