Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Inbjudan att söka Rådsprofessorprogrammet

2019-01-30

Sedan den 23 januari 2019 och fram till och med den 26 februari 2019 är det möjligt att söka Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Viktig information till enskilda sökanden vid LU - ansökan måste styrkas av rektor

En ansökan till rådsprofessorsprogrammet måste styrkas av ett stödjebrev signerat av rektor.

Här finns den mall med instruktioner som skall användas av sökanden för att utforma ett sådant rektorsbrev:

Forskare får gärna kontakta forskningsservice direkt för hjälp med t ex budget och andra frågor.

VR kräver ett stödbrev och att det är rektor som ska skriva det beror på att det överstiger 8 miljoner. Detta styrs av Lunds universitets Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal 2018
Färdigställd och signerad kalkyl samt ifyllt rektorsbrev skickas av den sökande till johanna.mellgren@fs.lu.se med kopia till brita.larsson@fs.lu.se  och kjell.josefsson@fs.lu.se för godkännande respektive signering senast den 20 februari 2019 kl. 09:00.