Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Etikprövning - ny myndighet och nya rutiner

2019-01-28

Från och med den 1 januari 2019 ska du vända dig till Etikprövningsmyndigheten för att göra etikprövning. Den nya myndigheten ersätter de regionala nämnderna och pappersblanketter skrotas till fördel för ett digitalt ansökningsformulär i Prisma.

”Förhoppningen är att systemet kommer att bli mer förutsägbart och att handläggning och beslut blir mer enhetliga över landet” säger Mats Johansson vid Avdelningen för medicinsk etik.

Vad är nytt? 

För det första ska man framöver vända sig till Etikprövningsmyndigheten och inte till de regionala nämnderna. För det andra ska ansökan lämnas in digitalt via ett formulär i Prisma. Om man inte sedan tidigare har ett konto i Prisma, behöver man skapa ett konto.

Vilka är fördelarna med det nya arbetssättet?

Det svenska etikprövningssystemet är ovanligt ur ett internationellt perspektiv: det är centraliserat och prövningen sker av en statlig myndighet. Det kan upplevas som tungrott men i ett längre tidsperspektiv kan centraliseringen leda till förbättringar och ökad kvalité i besluten.

Om jag vill överklaga etikprövningsmyndighetens beslut?

Då ska du vända dig till Överklagandenämnden för etikprövning (som bytt namn från Centrala etikprövningsnämnden).

Vad gör jag om jag behöver stöd i arbetet?

I första hand besök www.etikprovning.se. Där finns information och länkar till ansökningsformuläret i Prisma men även aktuell information. För rådgivning och frågor om när du behöver ansöka om etikprövning kan du även som medarbetare vid Lunds universitet vända dig till forskningsetik@lu.se

Länkar: