Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Medicinska fakulteten inbjuds att föreslå hedersdoktorer 2018

2018-10-29

Till Medicinska fakultetens professorer

Medicinska fakulteten inbjuds att föreslå hedersdoktorer 2019

Vi vill med detta meddelande uppmuntra er att lämna in förslag till hedersdoktorer för 2019.

Förslag till medicine hedersdoktorer som promoveras fredagen den 24 maj 2019, ska vara fakultetskansliet tillhanda senast måndagen den 3 december 2018.

För en jämnare könsfördelning ser vi gärna att både kvinnor och män föreslås. Förslagsställarna kommer att erbjudas presentera sina förslag vid fakultetsstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 december, då hedersdoktorer för 2019 utses.

Förslag med namn, CV och motivering skickas senast måndagen den 3 december 2018 som PDF-fil via mail till: ann.ivarsson@med.lu.se

Observera att förslag till hedersdoktor är konfidentiellt intill dess fakultetsstyrelsen fattat beslut och vederbörande är underrättad.

Hedersdoktor är en hederstitel som delas ut av en fakultet vid ett universitet till en person som på olika sätt synnerligen bidragit till den vetenskapliga verksamheten. Det kan vara en internationell kontakt som redan betytt mycket för verksamheten, som man vill knyta ännu närmare. Det kan vara en forskare inom ett annat område som fakulteten genom ett tvärvetenskapligt erkännande vill belöna. Det kan även vara en person som själv inte är vetenskapligt verksam, men som på olika sätt avgörande bidragit till fakultetens forskning och utbildning. Det är fakultetens styrelse som slutligen utser årets hedersdoktorer, vanligen två till tre personer. Titel hedersdoktor utdelas vid universitets promotionshögtid.