Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Öppet möte med fakultetsledningen

2018-09-13

Medicinska fakultetens ledning bjuder in alla medarbetare till ett öppet möte 24 oktober!

Tid: Kl 15:00 – 16:00 den 24 oktober. Kaffe/te serveras efter mötet.
Plats: Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

På mötet får du chansen att träffa oss, fakultetens dekan, prodekan samt vicedekaner, och få en presentation av våra respektive ansvarsområden. Du kommer även få information om aktuella ärenden på vår agenda.

OBS: Presentationerna hålls denna gång på engelska!

Professor Erik Renström  Dekan med särskilt ansvar för strategi, styrning och samverkan

Professor Kristina Åkesson – Prodekan med särskilt ansvar för samarbetet akademi och sjukvård inklusive ALF-frågor

Professor Maria Björkqvist  – Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Professor Heiko Herwald – Vicedekan med ansvar för forskarutbildning

Professor Martin L. Olsson – Vicedekan med ansvar för forskningens infrastruktur

Universitetslektor Jimmie Kristensson – Vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik 

Varmt välkommen!

Fakultetsledningen, genom Erik Renström, dekan