Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Till: lärare, forskare och doktorander vid Medicinska fakulteten - anmäl dig som föreläsare på NMT-dagarna 2018

2017-10-30

Nu kan du anmäla dig som föreläsare till vårens Naturvetenskap-, Medicin- och Teknikdagar (NMT-dagarna) den 12-16 mars 2018.

Ta chansen att inspirera gymnasieelever från hela Sverige med en populärvetenskaplig föreläsning under NMT-dagarna som anordnas varje år sedan 1998 av naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet.

Om NMT-dagarna

nmt

Under NMT-dagarna öppnas norra universitetsområdet med populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieelever som studerar naturvetenskap, teknik och vård och omsorg. Under veckan hålls omkring 300 populärvetenskapliga föreläsningar om olika aktuella ämnen av drygt 130 olika forskare som är verksamma vid de tre fakulteterna Det kan handla om allt från mörk materia, stamceller och kärlekens kemi till om internet egentligen finns. NMT dagarna besöks varje år av runt 6000 gymnasieelever och lärare.

Skicka in din anmälan senast den 15 november 2017 via detta formulär:
https://goo.gl/forms/SiADBAgqk6AeHpmw1
 

Glöm inte att kort beskriva föreläsningen. Om du vill ha hjälp med att skriva en kort målgruppsanpassad text utifrån en längre beskrivning så är det bara att höra av sig.

Lokalbokning för föreläsningen/föreläsningarna sköter jag. Föreläsningarna ges på BMC.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta mig.

Katrin Ståhl, kommunikatör Medicinska fakulteten, katrin.stahl@med.lu.se