Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Val till universitetskollegiet 2021 - 2024. Dags att nominera!

2020-12-07

I början av 2021 ska val av företrädare för lärare och för övriga anställda i universitetskollegiet för mandatperioden 2021-03-01—2024-02-29 genomföras. Ledamöterna utses av förvaltningschefen efter förslag genom val vid Medicinska fakulteten.

Universitetskollegiet fullgör – enligt universitetets arbetsordning – uppgiften om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor.

Information om Universitetskollegiet

Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och 12 ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter.

Platserna i universitetskollegiet har genom beslut 2020-11-26 fördelats så att Medicinska fakulteten ska välja:

  • 4 vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare
  • 2 övriga anställda

Valprocessen inleds nu med en nomineringsperiod.

Mer om valet på Intramed