Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

National Junior Faculty conference

2020-12-07

I november hölls den första konferensen för National Junior Faculty (NJF) i ett digitalt format. Målet var att identifiera hinder för yngre forskare som kan uppstå tidigt i karriären samt att påbörja samtal om lösningar och förbättringar.  

Läs hela artikeln på engelska.