Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Enklare hantering av litteraturöversikter – Nu har vi campuslicens för Covidence

2020-12-03

Covidence är ett onlineverktyg du kan använda för systematiska litteraturöversikter. Verktyget kan underlätta urvalet av vilket material som ska inkluderas eller exkluderas i översikten.

covidence logo cropped

Verktyget ger stöd i många delar av arbetsprocessen:

  • Selektion av material som ska ingå i översikten
  • PRISMA flödesdiagram för urvalsprocessen skapas automatiskt
  • Kvalitetsgranskning och bedömning av risk för bias
  • Extraktion av data
  • Export av data till t ex RevMan, csv, EndNote.

Det är möjligt att bjuda in flera samarbetspartners till en review i Covidence. Det finns en mobiloptimerad version av Covidence.

Covidence webbplats

Skapa ett konto i Covidence

Om du har frågor om verktyget eller vill ha support kan du kontakta Bibliotek & IKT