Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lika möjligheter - samma rättigheter

En seminarieserie om människans möten med vården med utgång från de sju diskrimineringsgrunderna.

Under en tvåårsperiod anordnar Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor vid Medicinska fakulteten fyra seminarier som utgår från de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Seminarieserien riktar sig till studenter och medarbetare vid fakulteten men även till andra intresserade i mån av plats.

Syftet med seminarieserien är att öka medvetenheten om diskriminering genom att ta del av människors berättelser, och öka förståelsen för hur vården kan upplevas ur människans perspektiv.


Program

Olika bakgrund – samma bemötande

10 februari 2022, klockan 16.00

Öppet seminarium om mötet mellan människan och vården utifrån etnisk tillhörighet.

Forskning och rapporter visar tydligt att möjligheter och villkor är ojämnt fördelade i Sverige utifrån etnisk tillhörighet. Vissa grupper är mer utsatta än andra. Hur ser rasism och etnisk diskriminering ut inom vården? Vad krävs för att utveckla mötet och motverka fördomar och kränkande behandling?

Deltagare

Martin Wolgast, psykolog vid  Lunds universitet, som tillsammans med psykologen och forskningskollegan Sima Nourali Wolgast, genomfört en studie om rasism i arbetslivet.

Diana Mulinari, professor Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning berör bland annat invandrarkvinnors möte med förlossningsvård. 

Hannah Bradby, professor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet forskar om identitet, struktur och hälsa med fokus på rasism, etnicitet och religion. Hon har arbetat med frågor som rör rasism inom hälso- och sjukvården, bland annat med fokus på utveckling och implementering av antirasistiska strategier.

Moderator: Cecilia Nebel, journalist och samtalsledare.

Seminariet, som är kostnadsfritt, är öppet för alla; allmänhet, studenter, personal inom sjukvård, eller inom andra områden i samhället.


Funka för alla – inte bara för en del 25 maj

25 maj 2021, klockan 16:00

Öppet seminarium om mötet mellan människan och vården utifrån funktionsvariation.

Hur anpassad är vården att möta människor med olika behov? Hur kan vi förändra bemötande och miljöer så att det blir bättre för alla? Den 25 maj bjuder Medicinska fakulteten in till ett webinarium om mötet mellan människan och vården.

Deltagare

Lina Liman, är författare, föreläsare och översättare som har skrivit boken "Konsten att fejka arabiska" om att leva med högfungerande autism. Innan hon fick ett namn på sina besvär hann Lina Liman träffa närmare 100 läkare och fick flera andra diagnoser som depression och borderline. Tillslut kom de fram till att hon hade Aspergers syndrom, en form av autism hos normalt eller högt begåvade personer.

Fatmir Seremeti, föreläsare, tillgänglighetskonsult och elitidrottare i sporten goalball. Om sin tuffa resa som ung, synskadad liten grabb på Rosengård i Malmö, till en framgångsrik elitidrottare på de stora arenorna på Paralympics och världen. Har en vision att alla med funktionsvariationer, synliga som osynliga, ska kunna arbeta, studera och på olika sätt verka på samma villkor som alla andra i samhället.

Charlotte Magnusson är docent på institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet. Charlotte har arbetat i många projekt kring tillgänglighet, hennes fokusområde är interaktionsdesign - att hitta utformningar som passar alla – hon forskar också om metoder för hur fler kan medverka i en designprocess. Hon har lett projekt inom området både nationellt och internationellt, och arbetar för närvarande i projekt kring stroke, cancer och cerebral pares.

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, leder forskargruppen Rehabiliteringsmedicin. Jans forskning handlar om att kartlägga konsekvenserna av en skada eller sjukdom i ett livsperspektiv och hur personerna med stöd av vården och medicinteknik kan uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Jan är också överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, samt på olika sätt engagerad i parasport och i paralympisk idrott.

Cecilia Nebel, journalist och samtalsledare, är moderator.

Webbinariet, som är kostnadsfritt, är öppet för alla; allmänhet, studenter, personal inom sjukvård, eller inom andra områden i samhället.

Anmälan: https://webforms.med.lu.se/seminarium-funka-for-alla-inte-bara-for-en-del/


Det mesta av framtiden har vi bakom oss - 15 oktober

15 oktober 2019, klockan 14:00 - 16:00, LUX aula nedre

Den 15 oktober bjuder Medicinska fakulteten in till ett seminarium om mötet mellan människan och vården utifrån äldre personers perspektiv. I samtal får vi höra tankar om att åldras och om upplevelser i mötet med vården. Vi får också höra om det friska åldrandet samt om hur vården ska klara den demografiska omställningen till en allt äldre befolkning.

Medverkande

  • Alexandra Charles von Hofsten, grundare 1,6 och 2,6 miljonerklubben
  • Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, koordinator för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)
  • Helmer Ahlbäck, 94 år, Lund. Fd rektor i grundskolan.
  • Sölve Elmståhl, professor och överläkare i Geriatrik Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. 

Moderator är Cecilia Nebel, journalist. 

Arrangör är nämnden för likabehandling och jämställdhet (NJOL) vid Medicinska fakulteten. Evenemanget är det andra tillfället i seminarieserien som lyfter de sju diskrimineringsgrunderna denna gång med fokus på äldre.

Seminariet är en del av Lunds universitets Framtidsvecka som pågår 14-20 oktober 2019. Läs mer om veckan här.


Transpersoners möten med vården - 17 maj

17 maj 2019, kl. 10-12, Palaestra, Paradisgatan 4, Lund

I samband med IDAHOT-dagen anordnas ett seminarium som belyser transpersoners möten med vården, både möten med den kliniska vården och i vårdmöten som rör köndysfori.

Deltagare: Saga Becker, skådespelare och första öppet transidentifierade person att både nomineras och vinna guldbagge, Chris Schenlaer, kulturprofil och kulturchef för Copenhagen 2021, World Pride och Eurogames, Maja Lastavica, enhetschef BUP:s regionala könsidentitetsteam (KIM), Signe Bremer Gagnesjö, forskare vid genusvetenskapliga insitutionen, Lunds universitet. Samtalet modereras av Cecilia Nebel.

Kontakt

Projektledare
Maria Alvarado-Kristensson

Kommunikatör

Julia Lundh Rafstedt