Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Pedagogisk akademi

Erfarenheterna från 2021 års ansökningsomgång till den Pedagogiska akademin gör det tydligt att de kriterier som styr ansöknings- och bedömningsprocessen behöver revideras något. De reviderade kriterierna kommer att publiceras senast 220301. Du som redan påbörjat en ansökan inför 2022 kan fortsätta arbetet utifrån de nu gällande kriterierna då revideringen inte på ett avgörande sätt kommer att ändra hur ansökan bör utformas. 

Vill du tillhöra en grupp av excellenta lärare vid Medicinska fakulteten, med särskilt intresse för lärande och pedagogisk utveckling? Ansök då till Pedagogisk akademi!

Studentbilder maj2015 KR 05

Vem kan söka?

Du som är lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den Pedagogiska akademin. Du behöver även ha en definierad och långsiktig anknytning till Medicinska fakulteten, till exempel genom en tillsvidareanställning, eventuellt i kombination med tjänst inom Region Skåne. Dessutom behöver du ha visat djupt engagemang i fakultetens utbildningsverksamhet över en längre tidsperiod. För att vara behörig att söka ska du ha forskningskompetens som motsvarar licentiat- eller doktorsexamen.

Vad innebär det?

Om du antas till den Pedagogiska akademin får du titeln ETP - Excellent Teaching Practitioner (Excellent lärare) och en löneförhöjning motsvarande den som fås för docentur. ETP-titeln är en kvalitetsstämpel på din skicklighet som lärare vid Medicinska fakulteten. Som ETP bidrar du dessutom till den pedagogiska utvecklingen inom fakulteten för att uppfylla dess strategier och mål.

När kan jag söka?

Ansökningar till Pedagogisk akademi tas emot löpande. Granskning av inkomna ansökningar sker en gång per år under sommar och tidig höst. För att vara med i årets granskningsomgång ansök senast 10 maj. Ansökan skickas elektroniskt till handläggare.

Missa inte MedCULs workshops under våren om du funderar på att söka till akademin och vill ha stöd i skrivprocessen.

När du skapar din pedagogiska portfölj så rekommenderas du att använda Katarina Winka och Åsa Rydegårds bok: Pedagogisk portfölj - för karriär och utveckling, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07740-6. Boken ger fakta, råd och inspiration till dem som vill dokumentera sina pedagogiska meriter i en högkvalitativ pedagogisk portfölj.

Beslut om nya ledamöter tas av dekanus efter beredning i ETP-nämnden i november.

Installation av nya ledamöter sker genom en kort presentation under event och kan även komma att webbsändas.

Läs mer om kriterier och ansökan:

Här kan du ladda ner filen: