Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Karriärcentrum

Karriärcentrum finns för att underlätta för yngre forskare vid Medicinska fakulteten vad gäller karriärvägar.

Målet är att du här ska kunna få stöd för att på bästa sätt kunna planera din karriär, bl.a. genom information om möjligheter inom akademin men även vad gäller andra möjligheter.

Karriärcentrums hemsidor är skrivna på engelska, för att fakultetens alla unga forskare ska kunna ta del av materialet.

Länk till engelska sidorna

Om du har frågor, tips eller förslag rörande hemsidorna eller Karriärcentrums verksamhet så hör gärna av dig.

Kontakt

susanne sundell

Susanne Sundell
Telefon: 046-222 06 57

E-post: susanne.sundell@med.lu.se