Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

DUCO - Medicinska fakultetens chefsutbildning

Under 2020 startade Medicinska fakultetens nya chefsutbildning, DUCO *. Till hösten 2021 planeras totalt 150 chefer vara klara med utbildningen. Alla chefer med personalansvar vid fakulteten ska bjudas in till utbildningen. För att nå detta mål ska nya grupper starta utbildningen under hösten 2021.

Lunds universitet fastställde i början av 2019 riktlinjer för chefsuppdrag. En chef har tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Det ställer stora krav på den som leder. Vi har därför skapat DUCO - Medicinska fakultetens chefsutbildning. DUCO är ett redskap både för fakulteten och för den enskilde medarbetaren. DUCO ska ge nödvändiga verktyg för chefer att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och klargöra vilket administrativt stöd som finns för chefer vid fakulteten. DUCO ska också öka chefers kunskap och medvetenhet om vad som ingår i chefsuppdraget och bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. 

Foto på skogsväg genom en tallskog.
Foto: Mostphoto

Målgrupp

Alla chefer med personalansvar vid fakulteten. Chefer bjuds in efter förslag från respektive prefekt/motsvarande.

Upplägg

Tre grupper kommer att starta utbildningen under hösten 2021 och tre under våren 2022. Det är 25 personer per grupp. Utbildningen ges under fyra tillfällen utspridda över ett år. Totalt kommer ca 150 chefer att ha startat utbildningen under 2021 och 2022. Utbildningen genomförs i huvudsak av HR-medarbetare vid Medicinska fakulteten. Utbildningen kommer att ges på både svenska och engelska.

Anmälan

Anmälan sker genom Kompetensportalen, förutom för tillfälle F, som ges på engelska och är riktat till engelskspråkiga utlandskommande chefer. Anmälan till grupp F sker genom ett e-mail till Christina Mihaly.
E-post: christina.mihaly@med.lu.se.

Du anmäler dig till en grupp och förväntas närvara vid din grupps utbildningstillfällen. Undantag görs endast vid särskilda situationer, såsom sjukdom m.m.

Om du har gått något av kursmomenten sedan tidigare kan du tillgodoräkna dig dessa endast om de är genomförda under år 2020 eller 2021. Detta anmäls till Christina Mihaly.
E-post: christina.mihaly@med.lu.se

Schema

Schema 1 startade VT2021 (fullbokad)

DUCO

GRUPP A
SVENSKA

GRUPP B
SVENSKA

GRUPP C
ENGELSKA

Tillfälle 3

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

inkluderar bland annat riskhantering, tillbuds- och arbetsskaderapportering, ansvar och samverkan, samt organisatorisk och social arbetsmiljö

23 sept
2021

Kl 9-11.30

29 sept
2021

Kl 9-11.30

7 okt
2021

Kl 9-11.30

Tillfälle 4 

Kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier 

inkluderar genomgång av lagstiftning samt utredningsansvar för arbetsgivaren

14 okt
2021

Kl 9-11.30

21 okt
2021

Kl 9-11.30

28 okt
2021

Kl 13-15.30

Schema 2 start HT2021 (platser kvar)

DUCO

GRUPP D
SVENSKA

GRUPP E
SVENSKA

GRUPP F
ENGELSKA

Tillfälle 1

Att vara chef vid LU 

Inkluderar det statliga uppdraget, samt riktlinjer för chefsuppdrag vid LU

9 sep
2021

Kl 9-11.30

16 sep
2021

Kl 9-11.30

14 sep
2021

Kl 9-11.30

Tillfälle 2

Arbetsrätt 

inkluderar bland annat MBL, rekrytering, misskötsamhet, rehabiliteringsprocessen

9 nov
2021

Kl 9-11.30

17 nov
2021

Kl 9-11.30

3 dec
2021

Kl 9-11.30

Tillfälle 3

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

inkluderar bland annat riskhantering, tillbuds- och arbetsskaderapportering, ansvar och samverkan, samt organisatorisk och social arbetsmiljö

27 jan
2022

Kl 9-11.30

1 feb
2022

Kl 9-11.30

10 feb
2022

Kl 9-11.30

Tillfälle 4  

Kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier 

inkluderar genomgång av lagstiftning samt utredningsansvar för arbetsgivaren

5 april
2022

Kl 9-11.30

26 april
2022

Kl 9-11.30

11 maj
2022

Kl 9-11.30

Schema 3 start VT2022 (platser kvar)

DUCO

GRUPP H
SVENSKA

GRUPP I
SVENSKA

GRUPP J
SVENSKA

Tillfälle 1

Att vara chef vid LU 

Inkluderar det statliga uppdraget, samt riktlinjer för chefsuppdrag vid LU

16 feb
2022

Kl 9-11.30

1 mars
2022

Kl 9-11.30

10 mars
2022

Kl 9-11.30

Tillfälle 2

Arbetsrätt 

inkluderar bland annat MBL, rekrytering, misskötsamhet, rehabiliteringsprocessen

18 maj
 2022

Kl 9-11.30

24 maj
2022

Kl 9-11.30

31 maj
2022

Kl 9-11.30

Tillfälle 3

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

inkluderar bland annat riskhantering, tillbuds- och arbetsskaderapportering, ansvar och samverkan, samt organisatorisk och social arbetsmiljö

15 sept
2022

Kl 9-11.30

22 sept
2022

Kl 9-11.30

27 sept
2022

Kl 9-11.30

Tillfälle 4 

Kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier 

inkluderar genomgång av lagstiftning samt utredningsansvar för arbetsgivaren

25 okt
2022

Kl 9-11.30

8 nov
2022

Kl 9-11.30

16 nov
2022

Kl 9-11.30

Kontakt

För frågor kring utbildningens innehåll: Aldiana Sikiric, arbetsmiljösamordnare, Medicinska fakultetens kansli.
E-post: aldiana.sikiric@med.lu.se

För frågor kring administration samt anmälningar: Christina Mihaly, fakultetssekreterare, Medicinska fakultetens kansli.
E-post: christina.mihaly@med.lu.se.

Betydelse DUCO

*Duco är latin och betyder ungefär jag leder, jag guidar, jag drar, jag tänker