Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Plagiering och uppsatser

Upptäck plagiering med hjälp av Urkund

Genom verktyget Urkund kan du som lärare kontrollera studentarbeten och upptäcka plagiering. Urkund är ett  system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden: internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Urkund används på många svenska universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering. Lunds universitet har licens för verktyget.

Urkund och kontaktperson

Handbok från KTH:

Hjälp studenterna undvika plagiering

Kontakt

Kontaktperson på Studieadministrativa system

Leopold Schmidt

E-post: support@urkund.lu.se

Tips!

Bibliotek och IKT har tagit fram en pedagogisk guide riktad till studenter