Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Undervisningsuppdrag

Är du intresserad av att undervisa vid Medicinska fakultetens utbildningsprogram? Här finns information om undervisning och hur du ansöker eller anmäler ditt intresse.

Medicinska fakulteten har flera utbildningsprogram på både grund och avancerad nivå:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Biomedicinprogrammet (ges på engelska)
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Hälsovetenskapligt basår
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Masterprogram i biomedicin (ges på engelska)
 • Masterprogram i folkhälsa (ges på engelska)
 • Masterprogram i medicinsk vetenskap (ges på engelska)
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen (8 olika)

Samtliga program använder sig av lärare som har en anställning vid någon av fakultetens institutioner men hur tillsättningen går till varierar från program till program. Alla program prioriterar personer med lärartjänst vid tillsättning av uppdrag. I första hand bör du som söker undervisningsuppdrag kontakta din biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå (GAP).

Programspecifik information

Nedan finns specifik information från några av våra program. Den beskriver hur undervisningsuppdrag tillsätts på dessa.

Biomedicinprogram kandidat- och masternivå

Läkarprogrammet

Program inom omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Undervisning på engelska

Mer information om undervisning på engelska