Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till undervisning online

Behöver du digitalisera dina föreläsningar och undervisa online?

Mejla in ditt supportärende till servicedesk@lu.se 
Ange rubrik: Online Support önskas - Medicinska fakulteten

För lärare på Läkarprogrammet: Läkarprogrammet har ett eget upplägg fär hur deras lärare ska arbeta med online undervisning. Läs instruktioner i Moodle:
Instruktioner digitalisering föreläsningar och Zoom 

Tips och råd för undervisa online på Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Extra support till att undervisa online

För samtliga lärare på Medicinska fakulteten finns extra support av IKT-pedagogerna på Bibliotek och IKT: 9--11 och 13–15.

Chatt: http://digital-support.se/med-fak/index.php/
Eller ring! 040-391100 (internt 91100)

MedCul morgon-drop-in via Zoom

MedCul har morgon-drop-in tisdagar och torsdagar klockan 8.00-8.45.

Delta i zoom via länken https://lu-se.zoom.us/j/157091579

Boka en IKT-pedagog

Vi kan hjälpa dig med frågor om:

  • Använda video i din undervisning
  • Spela in dina föreläsningar lätt i ppt!
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Bokningslistan (verktyg för administration av studentuppsatser)
  • Frågor om Canvas och Moodle

Kontakta IKT-pedagogerna på Bibliotek och IKT via: servicedesk@lu.se