Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till undervisning online

Behöver du digitalisera dina föreläsningar och undervisa online?

Mejla in ditt supportärende till servicedesk@lu.se 
Ange rubrik: Online Support önskas - Medicinska fakulteten

För lärare på Läkarprogrammet:

Läkarprogrammet har ett eget upplägg fär hur deras lärare ska arbeta med online undervisning. Läs instruktioner i Moodle: 

Instruktioner digitalisering föreläsningar och Zoom

Hantering av Corona – Extra support till att undervisa online

Lärare ska i första hand följa de instruktioner och rekommendationer som de får sin programledning.

För  samtliga lärare på Medicinska fakulteten finns extra support: 9-11 och 13–15.

Chatt: http://digital-support.se/med-fak/index.php/
Eller ring! 040-391100 (internt 91100)

Andra stödverksamheter:

Tips och råd för undervisa online på Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling:

MedCul har virtuella morgon-workshops mellan 8– 8.45:

Delta i zoom via länken https://lu-se.zoom.us/j/157091579


Boka en IKT-pedagog

Vi kan hjälpa dig med frågor om:

  • Använda video i din undervisning
  • Spela in dina föreläsningar lätt i ppt!
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Bokningslistan (verktyg för administration av studentuppsatser)
  • Frågor om Canvas och Moodle

Kontakta IKT-pedagogerna på Bibliotek och IKT via: servicedesk@lu.se

Teachers Connect – låt dig inspireras!

Vad? Teachers Connect in Medical Education; lär dig mer om digitala verktyg i undervisningen!

När? Första vardagen varje månad mellan kl 15.00 och 16.00.