Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Plagiering och uppsatser

Upptäck plagiering med hjälp av Urkund

Genom verktyget Urkund kan du som lärare kontrollera studentarbeten och upptäcka plagiering. Urkund är ett  system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Urkund används på många svenska universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering. Lunds universitet har licens för verktyget.


Publicering av studenters uppsatser och examensarbeten 

Studentarbeten som uppsatser eller examensarbeten kan publiceras i uppsatsdatabasen LUP Student Papers. Uppsatserna blir därigenom sökbara genom Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten.

Kontakt

Kontaktpersoner: Nicolette Karst och Ranka Steingrimsdottir

E-post: urkund.dm@med.lu.se

Tips!

Ta gärna en titt på den uppsatsinformation biblioteket erbjuder studenterna: