Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

MedCULs verksamhet

kontakt medcul

 

 

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Vi verkar för att utformning av, beslut om och genomförande av utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.

  • Vi ordnar ett stort antal kurser för lärare och alla andra som deltar i utbildning av fakultetens studenter. Våra kurser baseras på aktuell forskning inom utbildningsområdet och utgår ifrån din som kursdeltagare aktuella undervisningssituation. Kurserna ger dig den högskolepedagogiska meritering som krävs för lärartjänst samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. MedCULs kursutbud
  • Vi organiserar seminarier och workshops för fakultetens lärare, Kom gärna till oss med förslag!
  • Vi ger stöd till fakultetens utbildningar i arbetet med pedagogisk utveckling!
  • Vi bedriver också egna utvecklings- och forskningsprojekt. Forskning i medicinsk pedagogik
  • Vår utbildningsverksamhet utgår ifrån ett antal grundläggande principer vilka uttrycks i vår kvalitetspolicy.
  • Vi arbetar också mot målen i vår strategiska plan.