Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

MedCULs kursutbud

kontakt medcul

 

 

Behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser

Våra kurser erbjuder utbildning för lärare, doktorander och handledare inom olika områden. Kurserna ger högskolepedagogisk kompetens på olika nivåer, de utgår ifrån SUHFs nationella mål och ligger på avancerad nivå (se länk i högerspalten). Kurserna är av olika omfattning och kan vara utsträckta över tid. Antal timmar anger totalt antal arbetstimmar. Vissa kurser ges inte varje termin.

Information om ansökan till kurserna finns på respektive kurshemsida.

Forskarhandledarkurser

  • Forskarhandledarkurs är obligatorisk för ansökan om docentur samt för alla andra som ska handleda doktorander vid Medicinska fakulteten.
  • Research supervision is a compulsory course for supervisors of PhD-students at the Faculty of Medicine. 

Forskarutbildningskurser 

(Kurserna görs på beställning av forskarutbildningsnämnden)

Kurser för kliniska handledare

Relaterad information

Ansökan

Nu är kurserna hösten 2019 öppna för ansökan. Plats ges i turordning efter inkommen ansökan.

Kontaktuppgifter för ansökan finns på hemsidan för respektive kurs. Ett par av kurserna har löpande antagning och har alltså ingen sista ansökningsdag, vilket också framgår av hemsidorna.

Våra kurser annonseras ut här två gånger om året. Vi skickar ut inbjudan att söka på e-postlistorna teacher, handledare och doktorander.

Alla som deltar i utbildning av fakultetens studenter är välkomna att söka kurserna, alltså även vikarier och t ex anställda inom regional och kommunal sjukvård.

Kurserna ordnas under förutsättning att tillräckliga resurser ställs till förfogande. De kan bli inställda om alltför få sökande anmäler sig.

Prioritering till kurserna
Prioriteringen av de sökande sker med hjälp av de sökandes motiveringar och vid behov i samråd med utbildningsansvariga, lärarförslagsnämnden och docenturkommittén. Bland dem som söker kurser för att bli behöriga för docentur sker prioriteringen huvudsakligen efter disputationsdatum.