Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser för lärartjänst

kontakt medcul

 

Planerar du att söka lärartjänst vid Medicinska fakulteten?

För dig som är lärare vid Medicinska fakulteten och vill skaffa den högskolepedagogiska utbildning som behövs för tjänst som adjunkt, lektor eller professor, även adjungerade, erbjuder vi kurser. Det gäller förstås också doktorander och annan personal som medverkar i undervisning.

Ambitionen vid Lunds universitet är att alla lärare på sikt har 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. Undervisande doktorander bör ha 2 veckors utbildning för sin uppgift. För att få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet behövs 5 veckors utbildning.

De första 5 veckorna, som behövs för lärartjänst, består av kurserna Perspektiv på lärande (2 v) och Perspektiv på kurs (3 v). Då uppfyller man målen för 5 veckor högskolepedagogik.

För att uppnå 10 veckor kan man sedan gå Perspektiv på program, (5 v) för veckorna 6-10. Även andra kurser på nivån 6-10 v kan ingå, t ex Högskolepedagogiskt projektarbete (5 v). Däremot kan inte kurser på nivån 1-5 veckor läggas ihop för nivån 6-10 v eftersom man då inte uppnår målen för nivå 6-10 v. Se målen här.

Kursblock 10 v

 

Om det passar dig bättre kan du dela upp kursen Perspektiv på lärande och läsa den som två separata kurser; Lärande - Teori och praktisk tillämpning (1 v) och Högskolepedagogiskt projekt (1 v).

Här hittar du hela vårt kursutbud.

Har du gått andra högskolepedagogiska kurser, hör av dig till Annika Diehl om ev tillgodoräknande.

ppl block