Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser för handledare

kontakt medcul

 

Är du blivande tutor/basgruppshandledare i problembaserat lärande?

För blivande tutorer/basgruppshandledare finns kursen Problembaserat lärande.

Ska du handleda forskarstuderande?

Som handledare och biträdande handledare för doktorand är Forskarhandledarkursen obligatorisk.

Här hittar du hela vårt utbud med högskolepedagogiska kurser.