Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser för handledare

kontakt medcul

 

Är du blivande tutor/basgruppshandledare i problembaserat lärande?

För blivande tutorer/basgruppshandledare finns kursen Problembaserat lärande.

Ska du handleda forskarstuderande?

Som handledare och biträdande handledare för doktorand är Forskarhandledarkursen obligatorisk.

Ska du handleda studenter på klinik?

För dig som ska handleda på klinik finns kursen Specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter.

Här hittar du hela vårt utbud med högskolepedagogiska kurser.