Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakt

Vi har våra lokaler i Health Sciences Centre, Baravägen 3, vån 1.

Christina Gummesson

Christina Gummesson, universitetslektor, föreståndare
Tel. 046-222 37 84
Christina.Gummesson@med.lu.se

Annika Diehl

Annika Diehl, pedagogisk utvecklare, administratör
Personlig hemsida
Tel. 046-222 19 90
Annika.Diehl@med.lu.se 

Gunilla Amnér

Gunilla Amnér, pedagogisk utvecklare
Personlig hemsida
Tel. 046-222 19 92
Gunilla.Amner@med.lu.se

Gudrun Edgren

Gudrun Edgren, professor
Personlig hemsida
Tel. 046-222 04 51
Gudrun.Edgren@med.lu.se

Sten Erici

Sten Erici, pedagogisk utvecklare
Personlig hemsida
Tel. 046-222 19 82
Sten.Erici@med.lu.se

Pia Strand

Pia Strand, universitetsadjunkt
Personlig hemsida
Tel. 046-222 39 39
Pia.Strand@med.lu.se

karin oejehagen

Karin Öjehagen, universitetsadjunkt
Tel. 046-22219 75
Karin.Ojehagen@med.lu.se

Medarbetare från andra institutioner

johan agardh

Johan Agardh, projektkoordinator
Laryngoesofagologi, allergi och livskvalitet
040-391025; 070-525 88 71
Johan.Agardh@med.lu.se

luke dawson

Luke Dawson, Professor of Dental Education
School of Dentistry
University of Liverpool
L.Dawson@liverpool.ac.uk

Tomas Deierborg

Tomas Deierborg, docent
Neuroinflammation
Tel. 046-222 01 97
Tomas.Deierborg@med.lu.se

Jakob Donnér

Jakob Donnér, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Tel. 046-222 85 79
Jakob.Donner@med.lu.se

Per Ekström

Per Ekström, universitetslektor
Oftalmologi
Tel: 046-222 07 66
Per.Ekstrom@med.lu.se

Angelika Fex

Angelika Fex, universitetsadjunkt
Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv
Tel: 046-222 19 29
Angelika.Fex@med.lu.se

Thomas Hellmark

Thomas Hellmark, universitetslektor
Njurmedicin
Tel. 046-222 07 01
Thomas.Hellmark@med.lu.se

Peter Åsman

Peter Åsman, universitetslektor
Oftalmologi
Tel: 040-33 27 19
Peter.Asman@med.lu.se

Amanuenser vid MedCUL

En viktig grupp är våra amanuenser som är anställda studentmedarbetare från de olika programmen vid Medicinska fakulteten. Deras uppgift är att vara en del av de utvecklings- och utbildningsinsatser som MedCUL genomför samt vara ett pedagogiskt bollplank gentemot lärare på fakulteten.

paulina althin

Paulina Althin
Amanuens och fysioterapistudent termin fem. Allmänt intresserad av pedagogik.
paulina.althin@med.lu.se

susanna hellgren liten

Sanna Hellgren
Amanuens sedan juni -17 och läser logopedprogrammet termin sju. Vill vara med och skapa ett inkluderande lärande med metoder för kommunikation och normkritik.
susanna.hellgren@med.lu.se

tiialiten2

Tiia-Marie Sundberg
Amanuens och läkarstudent termin åtta. Särskilt intresserad av målstyrt lärande och tillämpning av pedagogiska modeller inom utbildningarna.
tiia-marie.sundberg@med.lu.se

alexander liten

Alexander Tejera
Amanuens, läkarstudent termin åtta. Speciellt intresserad av effekten på lärande av att utbilda studenter i pedagogik och pedagogiska modeller.
alexander.tejera@med.lu.se

Adress

Postadress

Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL)
Box 157
221 00 Lund

 

health sciences centre

 

Besöksadress

Baravägen 3
Lund

Karta 

Leveransadress

Margaretavägen 1B
222 40 Lund