Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Högskolepedagogisk utbildning och kurser

kontakt medcul

 

För dig som är lärare vid Medicinska fakulteten och vill skaffa den högskolepedagogiska utbildning som behövs för tjänst som adjunkt, lektor eller professor erbjuder vi kurser. Det gäller förstås också doktorander och annan personal som medverkar i undervisning.

Ambitionen vid Lunds universitet är att alla lärare på sikt har 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. Undervisande doktorander bör ha 2 veckors utbildning för sin uppgift. För att få tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet behövs 5 veckors utbildning. Den nyanställde förväntas sedan skaffa ytterligare 5 veckor inom de två första åren som anställd.

oeversikt oever medculs kurser
10 veckors utbildning
 
kurser foer laerartjaenst
kurser foer docentur
kurser foer handledare

Relaterad information