Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Teachers Connect in Medical Education

kontakt medcul
Välkommen till fakultetens Teachers Connect in Medical Education första vardagen varje månad under terminerna!

 

Vi vill skapa fler mötesarenor för alla som är involverade i undervisning vid Medicinska fakulteten! Därför kommer vi löpande ha Idéforumdagar första vardagen varje månad under terminstid. Dessa dagar blir en sammanslagning av det som tidigare kallades Idéforum och våra kursavslutningar framöver, nu kallat Teachers Connect in Medical Education.

Program 1 mars 2018 -  Välkommen att delta! Ingen föranmälan behövs!

Lokal: C144, HSC, Baravägen 3, Lund

8.30-9.10

Presentations in English:
Design a new PhD course on the topic "Societal impact and value of academic research and innovation" Marcus Järås & Johan Flygare (PPK)

Development of a "rubric for academic writing" – a joint faculty project Eva Ageberg & Oonagh Shannon (PPP)

Samordnad undervisning och studentaktivt lärande i Nervsystemets sjukdomar på läkarprogrammets KM2 Tobias Cronberg (PPP)

9.10-9.30

Discussion!

9.30-10.00

Presentations in English:
The role of Dissonance in problem based learning - education in an unbiased environment Maria Thereza Perez (PoL)

Tutor Perspective: Problem Based Learning Ram Ajore (PBL)

Feedback that motivates and facilitates learning Giedre Gefenaite Bakker (PoL)

Student perceptions of learning with the Jigsaw method Darcy Wagner (PoL)

10.00-10.20

Discussion!

10.20-10.40

Coffee break!

10.40-11.10

Presentations in English:
The flipped classroom in Scientific and medical education Felipe Pereira (PoL)

How to facilitate experiential learning - Impact of individual differences on outcomes of experiential learning Kenichi Miharada (PoL)

Experiential Learning - an effective way to produce sustainable knowledge? Anja Meissner (PoL)

CEPS in neonatology: What´s behind and what to improve? Michal Odermarsky (PoL)

11.10-11.30

Discussion!

11.30-11.45

Presentationer på svenska:
Casemetod i Ortopedi på KM3 i läkarprogrammet Carl Johan Tiderius (PPK)

Utvärdering och utveckling av ett kursmoment inom pedagogik på barnmorskeprogrammet Maria Ekelin (PPP)

11.45-12.00

Diskussion!

15.00-16.00

Digitala verktyg: Fokus på Libguides. Maria Björklund, Biblioteks- och IKT-enheten.

PPP = Perspektiv På Program, PPK = Perspektiv På Kurs, PoL = Perspectives on Learning, PBL = Problem Based Learning

 

Schema 2018

Schema för vårterminen 2018

Schema för höstterminen 2018

Presentatör
Anmäl dig senast

Teachers Connect-dag

Presentatör
Anmäl dig senast

Teachers Connect-dag

Stängd

1 feb (tor) 2018

22 sep

1 okt (mån) 2018

Stängd

1 mars (tor) 2018

22 okt

1 nov (tor) 2018

22 mars

3 april (tis) 2018

22 nov

3 dec (mån) 2018

22 april

2 maj (ons) 2018

   

22 maj

1 juni (fre) 2018

   
  • Presentatör: Anmäl dig genom att klicka på ovan angivna sista anmälningsdatum.

Idéforumdagarna kommer att vara en blandning av lärares och handledares presentationer av utvecklingsprojekt, t ex de fördjupningsprojekt som genomförs inom vårt kursutbud, inbjudna gäster, nätverksmöten, workshops samt rundabordssamtal. Alla intresserade är välkomna antingen att själv presentera något kring undervisning/handledning, eller att vara med och lyssna/delta hel dag eller del av dag. Vill du testa och lära dig använda digitala verktyg i undervisningen? Varje Teachers Connect kommer att avslutas kl 15-16 med vi i samarbete med IKT ger dig möjlighet att jobba praktiskt med digitala verktyg som poll, adobe connect, padlet, powtoon m.m.

Program och tema presenteras inför varje Idéforumdag via teachers- och handledarmailistorna, samt här på hemsidan. (Anmäl dig här till maillistorna!)

Tidigare presentationer 2017-2018


Idéforum 2014 - Medicinsk pedagogik för framtiden
Fakultetens sjätte Idéforum ägde rum 23 oktober 2014. Temat var "Medicinsk pedagogik för framtiden". Key note speakers var Clare Morris och Tim Swanwick från Storbritannien.Två röster från Idéforum:

  • Julia Frändberg, student läkarprogrammet: "Idéforums tema i år ”Medicinsk pedagogik för framtiden” kändes väldigt relevant för mig som student i dessa tider av omorganiseringar. Läkarprogrammet som jag själv går läggs om tillsammans med många andra av fakultetens program och dessutom ska hela fakultetens utbildningsorganisation omorganiseras!"
  • Birger Pålsson, docent, univlektor: "Idéforum på MedCUL fungerar just som ett sådant, en akademisk diskussion med likasinnade komponerad av aktuella forskningsrön, erfarenheter, uppslag, projekt osv stimulerar till eget reflekterande och anammande."

Idéforum 2012 - Handledning
Fakultetens femte Idéforum ägde rum den 25 oktober 2012. Temat var Handledning, Kirsten Lycke och Gunnar Handal från Norge höll föreläsningar.Under konferensdagen fanns fyra spanare ute med uppdraget att förmedla några reflektioner från dagen. Dessa fyra var Magnus Hillman som undervisar på såväl biomedicinarprogrammet som på läkarprogrammet, Elizabeth Crang-Svalénius som undervisar på barnmoskeutbildningen, Thomas Hellmark som är PD för Biomedicinsk utbildning och Ulrika Helgason som undervisar på Logopedprogrammet.


Idéforum 2010
Fakultetens fjärde Pedagogiska Idéforum ägde rum den 7 oktober 2010.