Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Teachers Connect

kontakt medcul
Välkommen till fakultetens Teachers Connect första vardagen varje månad under terminerna!

 

Vi vill skapa fler mötesarenor för alla som är involverade i undervisning vid Medicinska fakulteten! Därför kommer vi löpande ha Teachers Connect-dagar första vardagen varje månad under terminstid. Dessa dagar blir en sammanslagning av det som tidigare kallades Idéforum och våra kursavslutningar framöver, nu kallat Teachers Connect.

Välkommen att delta! Föranmälan behövs endast om du ska presentera!


Teachers Connect 3 juni 2019

Tid: 09.00-14.35
Lokal: C301-C303, HSC, Baravägen 3, Lund

Program

 

C301

C302

C303

09.00-
09.10

Welcome

Welcome

Welcome

09.15-
09.30

GUCH kurs

Ett europeiskt psykiatricurriculum – en 5-veckorskurs med internationellt utbytespro- gram för medicinstudenter på termin 11

Att styra den nordiska kursen i missbildningar mot mer aktivt lärande

09.35-
09.50

Integrerad och värdeskapande kunskapsevaluering under högskoleutbildning till diabetessjuksköterska
 

Kurs i handledning av akademiskt skrivande

Temabaserat Aktivt lärande inom Molekylärmedicin, Biomedicin Kandidatprogrammet
 

09.55-
10.10

Revising the International Course in Surgery using the Principles of Significant Learning

Utveckling av en digital-hybrid fort- bildningskurs för biomedicinare/biomedicinskanalytiker i transfusionsmedicin

Förbättringsmöjligheter på Homeostaskursen på Läkarprogrammet

10.10-
10.25

Coffee

10.25-
10.40

En internationell kurs i klinisk neurologi
 

Kan man träna blivande doktorander i gränsöverskridande forskning?

Basal bildtolkning av lungröntgen genom behavioural learning
 

10.45-
11.00

Why learning? How does attitude affect the learning process?

Kursdesign med självstyrt lärande
 

Analys av handledarens roll baserat på teori och verklighet

11.05-
11.20

Applying Team-Based Learning in Teaching Global Nutrition
 

Certificate of International Merits- final presentation
 

Perspektiv på kurs i reumatologisk farmakoterapi
 

11.25-
11.40

From lecturing to luxury - how to convert a traditional lecture into a learning activity

Utvärdering och anpassning av kursen ”Extracellular Matrix Biology in Health and Disease” till mastersprogrammet i Biomedicin

Utveckling av nationella syrgaskusen: fall och lösning

11.45-
12.00

Changing on-site teaching to online teaching

Progression i klinisk undersök- ningsmetodik på läkarutbildningen termin 2-4

Design of a Writing Course

13.00-
13.15

Proper planning of lessons encourages positive disposition towards learning among students: A case from a 12-hour phylogenetics course given in Kenya
 

Certificate of International Merits- final report

Certificate of International Merits- final report

13.20-
13.35

Integrating Bioethics into a Biomedical Undergraduate Program – Make It Authentic, Relevant and Provocative

Auskultation på BUP och HAB för studenter på Termin 9, Läkarprogrammet i Malmö och Lund
 

Introduktionskurs i bioinforma- tik för doktorander - ny kurs

13.40-
13.55

How to facilitate student learning in a classic- teacher-student lecture setting

Hur ger jag power till min powerpoint?

Feedback som verktyg i lärandet - Att ge och ta emot
 

14.00-
14.15

Mistake-driven learning and its implementation in the education of surgical trainees

Backward design för att öka kunskapsretention inom Epidemiologi

Aktiv återkoppling mellan studenter under pågående läromoment

14.20-
14.35

The impact of different communication strategies on learning

 

Utveckling av SK-kurs i demensjukdomar


Schema 2019-2020

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Anmäl dig till redovisnings-
dagen senast (klicka på datumet)

Redovisningsdag/
Idéforumdag

Anmäl dig till redovisnings-
dagen senast (klicka på datumet)

Redovisningsdag/
Idéforumdag

22 sep

1 okt (tis) 2019

22 jan

3 februari (mån) 2020

22 okt

4 nov (mån) 2019

22 feb

2 mars (mån) 2020

22 nov

2 dec (mån) 2019

22 mars

1 april (ons) 2020

   

22 april

4 maj (mån) 2020

   

22 maj

1 juni (mån) 2020

  • Presentatör: Anmäl dig genom att klicka på ovan angivna sista anmälningsdatum.

Teachers Connect-dagarna kommer att vara en blandning av lärares och handledares presentationer av utvecklingsprojekt, t ex de fördjupningsprojekt som genomförs inom vårt kursutbud, inbjudna gäster, nätverksmöten, workshops samt rundabordssamtal. Alla intresserade är välkomna antingen att själv presentera något kring undervisning/handledning, eller att vara med och lyssna/delta hel dag eller del av dag.


Idéforum 2014 - Medicinsk pedagogik för framtiden

Fakultetens sjätte Idéforum ägde rum 23 oktober 2014. Temat var "Medicinsk pedagogik för framtiden". Key note speakers var Clare Morris och Tim Swanwick från Storbritannien.Två röster från Idéforum:

  • Julia Frändberg, student läkarprogrammet: "Idéforums tema i år ”Medicinsk pedagogik för framtiden” kändes väldigt relevant för mig som student i dessa tider av omorganiseringar. Läkarprogrammet som jag själv går läggs om tillsammans med många andra av fakultetens program och dessutom ska hela fakultetens utbildningsorganisation omorganiseras!"
  • Birger Pålsson, docent, univlektor: "Idéforum på MedCUL fungerar just som ett sådant, en akademisk diskussion med likasinnade komponerad av aktuella forskningsrön, erfarenheter, uppslag, projekt osv stimulerar till eget reflekterande och anammande."

Idéforum 2012 - Handledning

Fakultetens femte Idéforum ägde rum den 25 oktober 2012. Temat var Handledning, Kirsten Lycke och Gunnar Handal från Norge höll föreläsningar.Under konferensdagen fanns fyra spanare ute med uppdraget att förmedla några reflektioner från dagen. Dessa fyra var Magnus Hillman som undervisar på såväl biomedicinarprogrammet som på läkarprogrammet, Elizabeth Crang-Svalénius som undervisar på barnmoskeutbildningen, Thomas Hellmark som är PD för Biomedicinsk utbildning och Ulrika Helgason som undervisar på Logopedprogrammet.


Idéforum 2010

Fakultetens fjärde Pedagogiska Idéforum ägde rum den 7 oktober 2010.

Frågor om innehållet: 0