Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Teachers Connect in Medical Education

kontakt medcul
Välkommen till fakultetens Teachers Connect in Medical Education första vardagen varje månad under terminerna!

 

Vi vill skapa fler mötesarenor för alla som är involverade i undervisning vid Medicinska fakulteten! Därför kommer vi löpande ha Idéforumdagar första vardagen varje månad under terminstid. Dessa dagar blir en sammanslagning av det som tidigare kallades Idéforum och våra kursavslutningar framöver, nu kallat Teachers Connect in Medical Education.

Välkommen att delta! Föranmälan behövs endast om du ska presentera!


Teachers Connect 1 april 2019

Tid: 08.30-15.30
Lokal: B335, HSC, Baravägen 3, Lund

Program

08.30-08.40

Welcome

08.40-09.25

 • Peer learning i primärvården
 • Feed-back till ST-läkare inom Barn- och ungdomspsykiatrin – hur gör man?
 • Videos for teaching procedural skills within critical care

09.25-09.40

Instructions

09.40-10.25

 • Case study: types of student behaviour and impact on group dynamics
 • Jump in the deep end! How to encourage deep learningin gene therapy.
 • Transforming Failure Into Knowledge

10.25-10.40

COFFEE

10.40-11.25

 • The Art of Guest-Lecturing
 • Lectures – do we really need them? What are the challenges to get impact on student`s motivation?
 • PhD Student-Supervisor relation: ways of improving learning

11.30-12.15

 • Increasing the learning-outcomes from PBL by including awareness of problem-solving techniques
 • The impact of motivation on PhD supervision
 • Who’s teaching who?

13.00-13.45

 • How do I increase intrinsic motivation among my students
 • Promoting Collective intelligence in a small lab
 • Control anxiety and stress level to improve students learning

13.50-14.20

 • Common orthopaedic fractures and their treatment –teaching orthopaedic nursing staff
 • Active-learning to improve teaching impact and basic understanding of biomedical students

14.25-15.55

 • Encourage independence of supervised students to stimulate deep learning
 • Can we transform learning into a real fun activity?

Schema 2019

Vårterminen 2019

Höstterminen 2019

Anmäl dig till redovisnings-
dagen senast
(klicka på datumet)

Redovisningsdag/
Idéforumdag

Anmäl dig till redovisnings-
dagen senast
(klicka på datumet)

Redovisningsdag/
Idéforumdag

Stängd

1 februari (fre) 2019

22 sep

1 okt (tis) 2019

Stängd

1 mars (fre) 2019

22 okt

4 nov (mån) 2019

Stängd

1 april (mån) 2019

22 nov

2 dec (mån) 2019

Stängd

2 maj (tor) 2019

   

22 maj

3 juni (mån) 2019

   
 • Presentatör: Anmäl dig genom att klicka på ovan angivna sista anmälningsdatum.

Teachers Connect-dagarna kommer att vara en blandning av lärares och handledares presentationer av utvecklingsprojekt, t ex de fördjupningsprojekt som genomförs inom vårt kursutbud, inbjudna gäster, nätverksmöten, workshops samt rundabordssamtal. Alla intresserade är välkomna antingen att själv presentera något kring undervisning/handledning, eller att vara med och lyssna/delta hel dag eller del av dag.


Idéforum 2014 - Medicinsk pedagogik för framtiden

Fakultetens sjätte Idéforum ägde rum 23 oktober 2014. Temat var "Medicinsk pedagogik för framtiden". Key note speakers var Clare Morris och Tim Swanwick från Storbritannien.Två röster från Idéforum:

 • Julia Frändberg, student läkarprogrammet: "Idéforums tema i år ”Medicinsk pedagogik för framtiden” kändes väldigt relevant för mig som student i dessa tider av omorganiseringar. Läkarprogrammet som jag själv går läggs om tillsammans med många andra av fakultetens program och dessutom ska hela fakultetens utbildningsorganisation omorganiseras!"
 • Birger Pålsson, docent, univlektor: "Idéforum på MedCUL fungerar just som ett sådant, en akademisk diskussion med likasinnade komponerad av aktuella forskningsrön, erfarenheter, uppslag, projekt osv stimulerar till eget reflekterande och anammande."

Idéforum 2012 - Handledning

Fakultetens femte Idéforum ägde rum den 25 oktober 2012. Temat var Handledning, Kirsten Lycke och Gunnar Handal från Norge höll föreläsningar.Under konferensdagen fanns fyra spanare ute med uppdraget att förmedla några reflektioner från dagen. Dessa fyra var Magnus Hillman som undervisar på såväl biomedicinarprogrammet som på läkarprogrammet, Elizabeth Crang-Svalénius som undervisar på barnmoskeutbildningen, Thomas Hellmark som är PD för Biomedicinsk utbildning och Ulrika Helgason som undervisar på Logopedprogrammet.


Idéforum 2010

Fakultetens fjärde Pedagogiska Idéforum ägde rum den 7 oktober 2010.

Frågor om innehållet: 0