Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Aktivt lärande

kontakt medcul

 

Aktivt lärande innebär att studenter på olika sätt engageras i generering och bearbetning av det som ska läras. Det kan göras genom att studenter tillsammans ställer och svarar på frågor, engageras i diskussioner eller skriver. Det har ett stort värde att studenter arbetar tillsammans och utbyter erfarenheter och förståelse av materialet. Det innehåll som behövs för att studenterna ska kunna engageras i aktivt lärande kan inhämtas genom studier av text (läroböcker, artiklar, digitalt material), genom att studera annat digitalt material (t ex filmer) eller genom att lyssna på föreläsningar.

Aktivt lärande har sin bakgrund i lärandeteori och idag finns belägg för att studenternas studieresultat förbättras genom aktivt lärande. Studenternas motivation ökar genom att de gör konkreta erfarenheter och genom att sambanden mellan teori praktik blir tydligare.

Klicka på bilderna om du vill veta mer om en specifik modell för aktivt lärande!

casemetodik
problembaserat laerande
team based learning
projektbaserat laerande

Aktivt lärande säger inget om hur studenterna engageras i aktivitet. Det är en fördel om man inom en kurs eller en del av ett program använder en gemensam struktur. Det underlättar arbetet för både studenter och lärare. Exempel på modeller för aktivt lärande är problembaserat lärande, casemetodik, team-based learning och projektbaserat lärande. En stor fördel för lärandet är att dessa former ger goda möjligheter till återkoppling, vilket också är av stor betydelse för lärande.

flipped classroom
seminarium

Vissa (de flesta) av dessa modeller är strukturerade så att studenterna också tillägnar sig ett arbetssätt (process), t ex problemlösningsförmåga, clinical reasoning, beslutsfattande, och/eller att samarbeta i projekt. När man väljer examinationsform i kursen är det viktigt att beakta om målen och bedömningen avser kunskapsinnehåll och/eller process.

Vill du veta mer?
Klicka på bilderna ovan eller länkarna nedan så får du mer information om olika sätt att tillämpa aktivt lärande!

Freeman S, Eddy SL, McDonough M, Smith MK, Okoroafor N, Jordt H, Wenderoth MP. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences  of the USA. 2014, 111(23):8410-5

Friedlander MJ, Andrews L, Armstrong EG, Aschenbrenner C, Kass JS, Ogden P, Schwartzstein R, Viggiano TR. What can medical education learn from the neurobiology of learning? Academic Medicine 2011, 86(4):415-20.

Kontakta oss: 
Gudrun Edgren