Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

kontakt medcul

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Vi verkar för att utformning av, beslut om och genomförande av utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.


Det nya digitala systemet för lärande och utveckling på Medicinska Fakulteten!

Processen med Orzone går vidare och nu ligger fokus framförallt på arbete i arbetsgrupper och förberedelse inför vårens pilotprojekt. Driftsättningen inleds snart och vi kommer därför att göra ett uppehåll med informationsmötena som pågått under hösten. De öppna informationsmötena på tisdagar och torsdagar kommer att återupptas under januari månad. Vidare information kommer att annonseras här på MedCULs hemsida.


Ansök till kurser våren 2019 !

Nu är kurserna våren 2019 öppna för ansökan. Plats ges i turordning efter inkommen ansökan.

Se MedCULs kursutbud

teachers connect
Bedömning och examination
studentaktivt laerande
verksamhet medcul
Kurser o workshops
forskning och konferenser