Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Teachers Connect

Välkommen till fakultetens Teachers Connect!

 

Vi vill skapa fler mötesarenor för alla som är involverade i undervisning vid Medicinska fakulteten! Därför kommer vi löpande ha Teachers Connect-dagar första veckan varje månad under terminstid. Dessa dagar blir en sammanslagning av det som tidigare kallades Idéforum och våra kursavslutningar framöver, nu kallat Teachers Connect.

Välkommen att delta! Föranmälan behövs endast om du ska presentera!


Teachers Connect 1 oktober 2021 - inställd!!

Delta online övriga redovisningsdagar.

Schema

Presentationer

   
   
   
   
   

Schema 2021

Höstterminen 2021

Anmäl dig till redovisningsdagen
senast (klicka på datumet)

Redovisningsdag -
Teachers Connect

Anmälan stängd.

1 oktober (fre) - OBS struken !

22 oktober

8 november (mån)

22 november

1 december (ons)

Presentatör: Anmäl dig genom att klicka på ovan angivna sista anmälningsdatum.

Information om Teachers Connect

 • För närvarande hålls Teachers Connect i Zoom.
 • Presentatörer ska anmäla sig senast den 22:e i månaden före TC-dagen.
 • Om du har önskemål om när under dagen du önskar hålla din presentation, meddela det vid anmälan.
 • Efter den 22:e vet vi hur omfattande TC-dagen blir.
 • Programmet kommer vara klart ca den 25:e i månaden före TC-dagen.
 • Presentatörer får schema och detaljerade instruktioner efter den 25:e.
 • Presentatören har totalt 15 min för presentation och diskussion.
 • Håll presentationen kort (max 5 min). Fokusera på vad som kan vara av generaliserbart pedagogiskt intresse att diskutera för de som undervisar vid fakulteten.
 • Avsluta gärna presentationen med (pp-bild eller liknande) två huvudfrågor som du vill få input/återkoppling på.

Teachers Connect-dagarna kommer att vara en blandning av lärares och handledares presentationer av utvecklingsprojekt, t ex de fördjupningsprojekt som genomförs inom vårt kursutbud, inbjudna gäster, nätverksmöten, workshops samt rundabordssamtal. Alla intresserade är välkomna antingen att själv presentera något kring undervisning/handledning, eller att vara med och lyssna/delta hel dag eller del av dag.


Idéforum 2014 - Medicinsk pedagogik för framtiden

Fakultetens sjätte Idéforum ägde rum 23 oktober 2014. Temat var "Medicinsk pedagogik för framtiden". Key note speakers var Clare Morris och Tim Swanwick från Storbritannien.Två röster från Idéforum:

 • Julia Frändberg, student läkarprogrammet: "Idéforums tema i år ”Medicinsk pedagogik för framtiden” kändes väldigt relevant för mig som student i dessa tider av omorganiseringar. Läkarprogrammet som jag själv går läggs om tillsammans med många andra av fakultetens program och dessutom ska hela fakultetens utbildningsorganisation omorganiseras!"
 • Birger Pålsson, docent, univlektor: "Idéforum på MedCUL fungerar just som ett sådant, en akademisk diskussion med likasinnade komponerad av aktuella forskningsrön, erfarenheter, uppslag, projekt osv stimulerar till eget reflekterande och anammande."

Idéforum 2012 - Handledning

Fakultetens femte Idéforum ägde rum den 25 oktober 2012. Temat var Handledning, Kirsten Lycke och Gunnar Handal från Norge höll föreläsningar.Under konferensdagen fanns fyra spanare ute med uppdraget att förmedla några reflektioner från dagen. Dessa fyra var Magnus Hillman som undervisar på såväl biomedicinarprogrammet som på läkarprogrammet, Elizabeth Crang-Svalénius som undervisar på barnmoskeutbildningen, Thomas Hellmark som är PD för Biomedicinsk utbildning och Ulrika Helgason som undervisar på Logopedprogrammet.


Idéforum 2010

Fakultetens fjärde Pedagogiska Idéforum ägde rum den 7 oktober 2010.