Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser för lärartjänst

Planerar du att söka lärartjänst vid Medicinska fakulteten?

Du som vill söka tjänst som adjunkt, lektor eller professor (även adjungerad) behöver högskolepedagogisk utbildning. Vi erbjuder kurser för lärare och undervisande personal på fakulteten. Mer information om lärartjänster hittar du här.

Lunds universitet arbetar för att alla lärare på sikt ska ha nått målen för 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. För att få tillsvidareanställning som lärare vid Medicinska fakulteten gäller att man minst ska ha uppnått målen för 5 veckors högskolepedgogisk utbildning. Lärare ska sedan erbjudas möjlighet till vidare kompetensutveckling inom högskolepedagogik/medicinsk pedagogik.

Bild över högskolepedagogisk utbildning

För att du ska nå målen för 5 veckors utbildning erbjuder MedCUL kurserna Perspektiv på lärande (2 v) och Perspektiv på kurs (3 v).

För att uppnå målen för 10 veckor kan du kombinera valbara kurser, till exempel Pedagogiska perspektiv på program (3 v) och Perspektiv på bedömning (2 v). 

Utöver dessa kurser kan du delta i andra kurser, drop-in & workshoppar, Teachers’ journal club eller andra aktiviteter för att bygga din pedagogiska portfölj och utvecklas som universitetslärare.


Har du gått andra högskolepedagogiska kurser, hör av dig till Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se) om ev tillgodoräknande.

Om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och tillgodoräknanden av annan pedagogisk utbildning (pdf 659,6 kB)