Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser för handledare

Är du blivande tutor/basgruppshandledare i problembaserat lärande?

För blivande tutorer/basgruppshandledare finns kursen Problembaserat lärande.

Ska du handleda forskarstuderande?

Som handledare och biträdande handledare för doktorand erbjuder Forskautbildningsnämnden (FUN) forskarhandledarkurs.

Ska du handleda studenter under VFU/ViL?

Till handledare av studenter under VFU/ViL erbjuder MedCUL specialanpassade workshoppar. Vi ger också kursen 

som blandat annat är obligatorisk för AT-läkare på Sus.