Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser för docentur

Planerar du att ansöka om docentur vid Medicinska fakulteten?

För att antas till docent behöver man möta fastställda krav på pedagogisk erfarenhet och utbildning. För docentur behöver du nå de mål som förväntas efter två veckors högskolepedagogisk utbildning samt gå en utbildning i forskarhandledning. MedCUL erbjuder kursen Perspektiv på lärande (2 veckor) och du kan söka den forskarhandledarkurs som fr o m 2021 ges av forskarutbildningsnämnden FUN.


Har du gått andra högskolepedagogiska kurser, hör av dig till Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se) om eventuellt tillgodoräknande.