Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakt

Vi har våra lokaler i Health Sciences Centre, Margaretavägen 1b, vån 1.

Annika Diehl

Kontaktperson för kurser och anmälan
Annika Diehl, utbildningssamordnare
Personlig hemsida
Tel. 046-222 19 90
annika.diehl@med.lu.se 

pia strand

Pia Strand, föreståndare, universitetsadjunkt
Personlig hemsida
Tel. 046-222 39 39
pia.strand@med.lu.se

Gunilla Amnér

Gunilla Amnér, stf föreståndare, universitetsadjunkt
Personlig hemsida
Tel. 046-222 19 92
gunilla.amner@med.lu.se

johan agardh

Johan Agardh, projektkoordinator
Tel. 070-525 88 71
johan.agardh@med.lu.se

Sten Erici

Sten Erici, universitetsadjunkt
Personlig hemsida
Tel. 046-222 19 82
sten.erici@med.lu.se

Magnus Hillman

Magnus Hillman, universitetslektor
Medicin
Tel: 046-222 07 04
magnus.hillman@med.lu.se

kajsa lamm

Kajsa Lamm, universitetsadjunkt, logoped, medicine licentiat
Barn och familjers hälsa
kajsa.lamm@med.lu.se
(Foto: Stefan Tell)

kristina lundholm fors

Kristina Lundholm Fors, universitetsadjunkt
Tel. 0707-406717
kristina.lundholm_fors@med.lu.se

karin oejehagen

Karin Öjehagen, universitetsadjunkt
Tel. 046-22219 75
karin.ojehagen@med.lu.se

Medarbetare från andra institutioner

Per Ekström

Per Ekström, universitetslektor
Oftalmologi
Tel: 046-222 07 66
per.ekstrom@med.lu.se

Thomas Hellmark

Thomas Hellmark, universitetslektor
Njurmedicin
Tel: 046-222 07 01
thomas.hellmark@med.lu.se

Peter Åsman

Peter Åsman, universitetslektor
Oftalmologi
Tel: 040-33 27 19
peter.asman@med.lu.se

Bild på Lena Åström

Lena Åström, Specialist i Allmänmedicin
Vc Tåbelund, Eslöv
lena.astrom@med.lu.se

Amanuenser vid MedCUL

En viktig grupp är våra amanuenser som är anställda studentmedarbetare från de olika programmen vid Medicinska fakulteten. Deras uppgift är att vara en del av de utvecklings- och utbildningsinsatser som MedCUL genomför samt vara ett pedagogiskt bollplank gentemot lärare på fakulteten.

Michelle Dzgoeva

Michelle Dzgoeva Amanuens och logopedstudent på termin sex. Särskilt intresserad av hur kommunikation mellan lärare och studenter kan utvecklas och förbättras, speciellt i kombination med en ökande digitalisering.
michelle.dzgoeva@med.lu.se

Sofia Åström

Sofia Åström Amanuens och läkarstudent på termin fyra. Speciellt intresserad av att använda grafisk design för att illustrera pedagogiska modeller samt hur man skapar en studentintegrerad undervisning.
sofia.astrom@med.lu.se

Adress

Postadress

Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL)
Box 157
221 00 Lund

Besöks- och leveransadress

Margaretavägen 1B
222 40 Lund

Karta