Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Drop-in & workshoppar

Drop-ins

Juluppehåll efter 16 december och startar åter upp 11 januari.

MedCUL erbjuder flera drop-in tider i zoom-rum varje vecka för alla som undervisar på medicinska fakulteten. Nytt från och med i höst är vårt samarbete med BIKT Forskning och Lärande. Magnus, Urban och Daniel kommer till och från att finnas på plats under drop-in tider på tisdagar och torsdagar mellan 08:00 och 08:45. Gemensamt svarar vi på frågor och ger stöd för pedagogiska och digitala lösningar för lärande och undervisning.

Till drop-in tar du med egna frågor och material att arbeta med. Du kan titta in när som helst under dessa tider för att stöd i ditt arbete med att utforma undervisning och läraktiviteter, bolla idéer och utbyta erfarenheter med andra lärare. Du får också stöd för implementering av QPS och råd och stöd när det gäller användning av olika typer av digitala verktyg (för t ex case-undervisning, PBL, föreläsningar och handledning). Stöd specifikt för Canvas-implementeringen hittar du här.

Workshoppar

Våra workshoppar har olika aktuella pedagogiska teman och som deltagare arbetar du aktivt med olika frågeställningar. 

Exempel på teman har bland annat varit hur man konstruerar och utvärderar frågor för läraktiviteter och examinationer, pedagogisk portfölj för ETP, utforskande handledningssamtal och feedback och feedforward. Till hösten 2022 och våren 2023 planeras workshoppar på teman som att flippa ett klassrum, lärarrollen i case-undervisning, mer om feedback och feedforward, gruppkommunikation och handledning.

​Workshopserier äger ofta rum på samma morgontid som vår ordinarie drop-in tid 8.00-8.45 men även andra tider kan förekomma för lite mer omfattande workshoppar.

Vissa workshoppar är del i en satsning på skapande av online-moduler, korta tutorials, på olika teman där man som lärare individuellt kan lära sig mer steg för steg.

Aktuella workshoppar

Ny workshopserie hösten 2021 i samarbete med BIKT Forskning och Lärande: 

  • 30/9 Introduktion till ett ”flippat” förhållningssätt till lärande och undervisning
  • 21/10 Hur gör man en podd och varför?
  • 16/11 Vad ska jag göra då? Lärarens roll vid flippat lärande
  • 14/12 Videos i undervisningen – varför och hur?

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in. Vi ses på Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579


Tidigare workshoppar

Hur skapar vi bra flervalsfrågor (MCQ, single best answer) - Steg 1

NÄR: Torsdagen den 11 februari kl 8.00-8.45
VAR: https://lu-se.zoom.us/j/157091579 
VAD: Varför använder vi dem i quizzar, kunskapsprov mm och vilka är de vanligaste fallgroparna när vi formulerar dem?
HUR: Kort, interaktiv genomgång både av grunder för MCQ (stam och alternativ) men också problematisering av konstruktion för er med mer erfarenhet. I denna workshop inventerar vi också era önskemål om hur en tutorial för MCQ-frågor skulle kunna se ut.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman, Marianne Holmgren och Pia Strand

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in.

Hur skapar vi bra flervalsfrågor (MCQ, single best answer) - Steg 1

NÄR: Måndagen den 8 mars kl 13.00-14.00
VAR: https://lu-se.zoom.us/j/157091579 
VAD: Varför använder vi dem i quizzar, kunskapsprov mm och vilka är de vanligaste fallgroparna när vi formulerar dem?
HUR: Kort, interaktiv genomgång både av grunder för MCQ (stam och alternativ) men också problematisering av konstruktion för er med mer erfarenhet.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman och Marianne Holmgren.

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in.

Hur skapar vi bra flervalsfrågor (MCQ, single best answer) - Steg 2

NÄR: Torsdagen den 11 mars kl 8.00-8.45
VAR: https://lu-se.zoom.us/j/157091579 
VAD: Hur skapar man en bra stam?
HUR: I denna workshop arbetar vi med hur man formulerar frågans stam så att frågan blir användbar och innebär att studenten får tillämpa olika typer av kunskaper i ökande grad av  komplexitet.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman och Marianne Holmgren

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in.

”MCQ verkstad – ta med egna frågor” Ordinarie drop-in kvarstår med breakout-rum öppet för arbete med och återkoppling på egna frågor

NÄR: Tisdagen den 16 mars samt måndagen den 22 mars kl 8.00-8.45
VAR: https://lu-se.zoom.us/j/157091579 
VAD: Frågeverkstad
HUR: I denna workshop arbetar ni med egna frågor och får återkoppling på dem.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman och Marianne Holmgren

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in.

Vill du söka till pedagogiska akademin och få titeln Excellent Teaching Practitioner (ETP)? Workshop om pedagogisk portfölj

NÄR: Onsdagen den 24 mars kl 8.00-9.30
VAR: Zoomrum: https://lu-se.zoom.us/j/157091579
VAD: I denna workshop får du tips om hur du kan tänka kring de olika kriterier som ska uppfyllas i din pedagogiska portfölj och utforma din ansökan till ETP.
HUR: Innehållet i workshopen anpassas till deltagarnas behov och du kan delta mer än en gång.

Medverkande: Gudrun Edgren

Ingen anmälan behövs men här gäller inte drop-in – du behöver vara på plats när workshopen startar kl 8.00.

Hur skapar vi bra flervalsfrågor (MCQ, single best answer m fl) - Steg 3

NÄR: Torsdagen den 8 april kl 8.00-8.45
VAR: https://lu-se.zoom.us/j/157091579 
VAD: Vilken typ av fråga är lämplig att använda i relation till syftet?
HUR: I denna workshop arbetar vi med olika typer av frågor t ex Extended matching items och Modified Essay Questions.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman och Marianne Holmgren

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in.

Vill du söka till pedagogiska akademin och få titeln Excellent Teaching Practitioner (ETP)? Workshop om pedagogisk portfölj

NÄR: Onsdagen den 14 april kl 8.00-9.30
VAR: Zoomrum: https://lu-se.zoom.us/j/157091579
VAD: I denna workshop får du tips om hur du kan tänka kring de olika kriterier som ska uppfyllas i din pedagogiska portfölj och utforma din ansökan till ETP.
HUR: Innehållet i workshopen anpassas till deltagarnas behov och du kan delta mer än en gång.

Medverkande: Gudrun Edgren

Ingen anmälan behövs men här gäller inte drop-in – du behöver vara på plats när workshopen startar kl 8.00.

Hur skapar vi bra flervalsfrågor (MCQ, single best answer) - Steg 4

NÄR: Torsdagen den 6 maj kl 8.00-8.45
VAR: https://lu-se.zoom.us/j/157091579 
VAD: Blev frågan bra? Analys av svaren.
HUR: I denna workshop behandlas analys av svaren på frågor efter användning för att få ledtrådar till frågornas kvalitet.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman och Marianne Holmgren

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in.

Hur gick det för min fråga? Att tolka frågeanalys - steg 4

NÄR: Onsdagen den 26 maj kl 13.00-14.00
VAR: Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579
VAD: Blev frågan bra? Analys av svaren.
HUR: I denna workshop behandlas analys av svaren på frågor efter användning för att få ledtrådar till frågornas kvalitet.

Medverkande: Johan Agardh, Magnus Hillman, Peter Åsman, Marianne Holmgren