Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi samarbetar med ledning, lärare och studenter för ett behovsbaserat och praktiknära stöd i arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet. Vi erbjuder den högskolepedagogiska utbildning du behöver för tjänst som adjunkt, lektor eller professor. Det gäller även doktorander och annan personal som medverkar i undervisning.

Vi erbjuder drop-in, workshoppar, seminarier, Teachers' Journal Club, resurser och möjligheter till erfarenhetsutbyten på temadagar för dig som vill utvecklas som lärare.


Aktuellt

Save the new date

Den fakultetsgemensamma temadagen "Det digitala undervisningslandskapet efter covid-19: Etik och praktik, möjligheter och utmaningar" är framflyttad till den 11 februari 2022. Temadagen är ett samarrangemang mellan BIKT FoL (Forskning och Lärande), QPS-projektgruppen, GUN och MedCUL. Boka dagen - vi återkommer med program och anmälningslänk.


Drop-in hos MedCUL och BIKT

Välkommen till våra drop-in varje tisdag och torsdag 8:00-8:45. Nytt från och med i höst är vårt samarbete med BIKT Forskning och Lärande. Magnus, Urban och Daniel kommer till och från att finnas på plats under drop-intider. Gemensamt svarar vi på frågor och ger stöd för pedagogiska och digitala lösningar för lärande och undervisning.

Drop-in specifikt för QPS-stöd är tisdagar och torsdagar mellan 14:30 och 16:00.

Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579 för alla våra drop-in.


Höstens workshoppar

Ny workshopserie under hösten i samarbete med BIKT Forskning och Lärande:

  • 21 okt Hur gör man en podd och varför?
  • 16 nov Vad ska jag göra då? Lärarens roll vid flippat lärande
  • 14 dec Videor i undervisningen - varför och hur?

 För alla workshoppar gäller tiden 8.00-8.45. Läs mer här

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in. Vi ses på Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579


Teachers' Journal Club

New event from autumn 2021 is our Teachers' Journal Club where participants read a predetermined article which is then discussed under the guidance of a moderator. The discussion will focus on the content of the articles and questions of concern for the participating teachers, and not on a critical appraisal of the article. Read more about it here.

Next meeting is 19 November at 13.15-14.30

Article for Teachers' Journal Club 19 November

Asturias, Nerissa; Andrew, Sharon; Boardman, Gayelene; Kerr, Debra. The influence of socio-demographic factors, resilience and stress reducing activities on academic outcomes of undergraduate nursing students: A cross-sectional research study. In Nurse Education Today. April 2021, volume 99, DOI: 10.1016/j.nedt.2021.104780, Database: ScienceDirect.

No registration is required - just drop in. See you on Zoom  https://lu-se.zoom.us/j/63900235103 


Ansök till kurser våren 2022!

Nu är kurserna våren 2022 öppna för ansökan. Plats ges i turordning efter inkommen ansökan.
Se MedCULs kursutbud.


Aktuella konferenser

ISSOTL21 26-29 oktober 2021 The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning - årets digitala konferens är på temat Sustainable Education through SoTL: Practices and Cultures

OEB Online Educa Berlin 1-3 september 2021 - The global, cross-sector conference and exhibition on technology-supported learning and training.


Om QPS och Canvas