Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi samarbetar med ledning, lärare och studenter för ett behovsbaserat och praktiknära stöd i arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet. Vi erbjuder den högskolepedagogiska utbildning du behöver för tjänst som adjunkt, lektor eller professor. Det gäller även doktorander och annan personal som medverkar i undervisning.

Vi erbjuder drop-in, workshoppar, seminarier, resurser och möjligheter till erfarenhetsutbyten på temadagar för dig som vill utvecklas som lärare.


Aktuellt

Aktuella workshopar, seminarier med mera

Här hittar du information om aktuella workshopar, seminarier med mera (MedCULs sida på Canvas).


Dags att söka till våra högskolepedagogiska kurser vt 2023

Nu är kurserna våren 2023 öppna för ansökan. Plats ges i turordning efter inkommen ansökan.

Nya kurser är Perspektiv på bedömning, Pedagogiska perspektiv på program samt Casemetodik!

Kurserna under hösten 2022 kan sökas löpande så länge det finns platser och reservplatser kvar.

Se MedCULs kursutbud.

Välkommen med din ansökan!


Vill du veta vilka högskolepedagogiska projekt som görs vid fakulteten - titta i vår databas!

Nu samlar vi de högskolepedagogiska projekt som skrivs i våra kurser i en sökbar databas, se här https://journals.lub.lu.se/MedCUL

Det går att söka på enstaka ord samt författare. Vill man bläddra bland projekt i en viss kurs, klicka på länkarna i högermarginalen på sidan. Alla kan söka fram projekten och läsa abstrakt, men för att läsa ett projekt behövs lösenord, vilket alla som går våra kurser kommer få. Övriga får kontakta respektive författare direkt.


Kurser i klinisk handledning / handledning under VFU/VIL

MedCUL erbjuder kurser som fokuserar på handledning av studenter under verksamhetsförlagd eller verksamhetsintegrerad utbildning. Kurs i Klinisk handledning av läkarstudenter - grundnivå hittar du här.

MedCUL tillsammans med fakultetens program utvecklar tre nya tvärprofessionella kurser i handledning under VFU/VIL som ges som fristående kurser vid Lunds universitet. Kursen ”Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning - aktivt, studentcentrerat lärande” (1,5 hp) startar VT 2023 (länk till kursbeskrivning och anmälan)

Två kurser som startar ht 2023 har fokus på bedömning och återkoppling (3 hp) respektive utforskande och avlastande handledningssamtal (3 hp). En fjärde kurs är riktad till handledare som vill utveckla handledning och lärandemiljö på sin arbetsplats och handleda och utbilda andra handledare. Denna kurs kommer att ges av MedCUL och annonseras under HT 2023.

MedCUL har i samverkan med läkarprogrammet Lunds universitet och AT/ST område Sus utvecklat en webbplats för stöd till kliniska handledare av läkare under utbildning och läkarstudenter. 

www.kliniskhandledning.se

Från och med september 2022 vidareutvecklas webbplatsen med stöd av Nationella vårdkompetensrådet (NVKR) i en samverkan mellan Sveriges läkarprogram och regioner, MedCUL, Lunds universitet samt Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län. 


Drop-in för QPS-stöd

Drop-in specifikt för QPS-stöd är tisdagar och torsdagar mellan 14:30 och 16:00

Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579 


Om QPS och Canvas