Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi samarbetar med ledning, lärare och studenter för ett behovsbaserat och praktiknära stöd i arbetet med att utveckla utbildningarnas kvalitet. Vi erbjuder den högskolepedagogiska utbildning du behöver för tjänst som adjunkt, lektor eller professor. Det gäller även doktorander och annan personal som medverkar i undervisning.

Vi erbjuder drop-in, workshoppar, seminarier, Teachers' Journal Club, resurser och möjligheter till erfarenhetsutbyten på temadagar för dig som vill utvecklas som lärare.


Aktuellt

Det digitala undervisningslandskapet efter Covid-19: etik och praktik, möjligheter och utmaningar

Välkommen till den fakultetsgemensamma temadagen om det digitala undervisningslandskapet efter Covid-19. Ett samarrangemang mellan MedCUL, BIKT (FoL), GUN, samt projektgruppen för QPS.
När: 11 februari, 2022 kl. 8.30-15.45
Var: Biskopshuset (fika och lunch ingår), eller var med på distans genom Zoom.

Program temadag 11 februari.pdf (pdf-dokument)

Anmälan är nu öppen!

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig här: https://sunet.artologik.net/lu/Survey/37577
Sista anmälningsdag: 14 januari

Intresserad av att bidra? Har du ett bidrag, en 10 min presentation eller rundabordstema, maila oss på medcul@med.lu.se. Ditt bidrag bör relatera till temat för dagen, men i övrigt är det öppet och kan t ex vara en erfarenhet, utmaning, debatt-tema, exempel på läraktivitet eller undervisningsidé som du vill dela och diskutera med andra deltagare. Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast den 14 januari.


Drop-in hos MedCUL och BIKT

Juluppehåll efter 16 december och åter igång 11 januari.

Välkommen till våra drop-in varje tisdag och torsdag 8:00-8:45. Nytt från och med i höst är vårt samarbete med BIKT Forskning och Lärande. Magnus, Urban och Daniel kommer till och från att finnas på plats under drop-intider. Gemensamt svarar vi på frågor och ger stöd för pedagogiska och digitala lösningar för lärande och undervisning.

Drop-in specifikt för QPS-stöd är tisdagar och torsdagar mellan 14:30 och 16:00.

Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579 för alla våra drop-in.


Höstens workshoppar

Ny workshopserie under hösten i samarbete med BIKT Forskning och Lärande:

  • 21 okt Hur gör man en podd och varför?
  • 16 nov Vad ska jag göra då? Lärarens roll vid flippat lärande
  • 14 dec Videor i undervisningen - varför och hur?

 För alla workshoppar gäller tiden 8.00-8.45. Läs mer här

Ingen anmälan behövs – bara att droppa in. Vi ses på Zoom https://lu-se.zoom.us/j/157091579


Teachers' Journal Club

New event from autumn 2021 is our Teachers' Journal Club where participants read a predetermined article which is then discussed under the guidance of a moderator. The discussion will focus on the content of the articles and questions of concern for the participating teachers, and not on a critical appraisal of the article. Read more about it here.

Next meeting is 14 December at 13.15-14.30


Ansök till kurser våren 2022!

Nu är kurserna våren 2022 öppna för ansökan. Plats ges i turordning efter inkommen ansökan.
Se MedCULs kursutbud.


Aktuella pedagogiska konferenser

ICED22 Sustainable Educational Development, 31 maj-3 juni, Aarhus och online.
NU 2022 Att synliggöra lärande, 15-17 juni, Stockholm och online.
EUROSoTL2022 Building Communities through the Scholarship of Teaching and Learning, 16-17 juni, Manchester.
AMEE 2022 och Ottawa 2022, 27-31 augusti, Lyon och online.


Om QPS och Canvas