Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forum kvalitet

Som en en central del i Medicinska fakultetens kvalitetsarbete hålls konferensen "Forum kvalitet" som syftar till erfarenhetsutbyte samt stöd och inspiration inför nästkommande års tema i utvärderingscykeln.

Teman som lyfts är sammanlänkade med kvalitetsdialogerna och utbildningsutvärderingarna och kan exempelvis vara jämställdhet, internationalisering, breddad rekrytering.

Preliminära teman under 2019-2023: 

2019 Internationalisering

2020 Breddad rekrytering

2021 Studentinflytande

2022 Hållbar utveckling

2023 Ej fastställt

Forum kvalitet är även ett sätt att samarbeta kring och delge erfarenheter kring utbildningsutvärderingarna som sker internt. 

Forum kvalitet planeras och anordnas av kanslipersonal och MedCuL samt involverar representanter/avdelningar som har god kunskap inom det aktuella området. Forumet kommer att ske årligen i september.