Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kvalitetsprocesser i utbildning på grund och avancerad nivå

På denna sida kan du ta del av fakultetens kvalitetsarbete samt europeiska, nationella och interna regelverk, policys och rekommendationer som reglerar universitet och högskolor och som är utgångspunkten för fakultetens kvalitetsprocesser.

Processerna ska bidra till att samtliga utbildningar vid Medicinska fakulteten säkerställer att kvalitetsuppföljning och dialoger sker kontinuerligt med kvalitetsutveckling som följd.

Ta del av kvalitetsprocesserna i följande dokument: 

-