Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kvalitetsarbete för utbildning

Pågående kvalitetsarbete

Översikter över kvalitetsarbetet i fakultetens utbildningar sammanställts årligen för att ge en samlad bild av vilka utvecklingsprojekt som prioriteras för närvarande.

Riktlinjer för kvalitetsarbete

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)


Kvalitetsarbete och programbokslut

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

Programnämnden för för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR)

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR)

Programnämnden för mastersutbildningar (PNM)