Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kvalitetsarbete för utbildning

Pågående kvalitetsarbete

Översikter över kvalitetsarbetet i fakultetens utbildningar sammanställts årligen för att ge en samlad bild av vilka utvecklingsprojekt som prioriteras för närvarande.

Riktlinjer för kvalitetsarbete:

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

Kvalitetsarbete och programbokslut: 

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

Programnämnden för för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR)

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR)

Programnämnden för mastersutbildningar (PNM)