Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurslitteratur

Har du frågor om litteraturen för din kurs?

Kontaktbibliotekarierna är samtalspartners i diskussioner kring kurslitteratur. Som lärare kan du till exempel få hjälp att undersöka vilken kurslitteratur som finns tillgänglig bland e-resurserna.

Har du frågor om val av kurslitteratur eller andra e-resurser för dina studenter?

Litteraturlistor ska senast inkomma 1 juni resp 1 december

Nya eller uppdaterade litteraturlistor ska vara kontaktbibliotekarien tillhanda senast 1 juni (inför höstterminen) alternativt 1 december (inför vårterminen) för att litteraturen ska finnas på plats i biblioteken vid terminsstarten.

LibGuides – presentera kurslitteratur och kursresurser översiktligt!

LibGuide är ett webbaserat verktyg för att samla och visa olika typer av informationsresurser för viss kurs eller kursmoment.


E-böcker

Vill du använda e-böcker i din kurs?

Det finns en mängd olika plattformar för e-böcker. Beroende plattform, så kan olika användningsvillkor gälla. Det kan t ex variera om man kan ladda ner e-boken och läsa offline, om man kan skriva ut, och hur länge man har tillgång till e-boken.

Kursböcker som e-böcker

Vi ett antal kursböcker som e-böcker, t ex Abbas: Basic Immunology, Rang & Dale's Pharmacology och Kumar: Robbins basic pathology.

Saknar du någon e-bok, eller vill du veta mer om hur e-böcker kan användas?


Läshinder

Kontakt

Kopiera och dela upphovsrättsskyddat material

Högskoleavtal ger dig solm lärare rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i din undervisning