Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontaktbibliotekarier – stöd till dig som undervisar

Har du frågor om litteraturen för din kurs?

Kurslitteratur är mer än bara en tryckt bok i hyllan: vi jobbar aktivt för att studenterna ska kunna använda bild och text på läsplatta och i datorn för sitt lärande. Hör av dig till oss om du har funderingar om e-böcker, databaser eller andra texter!

Undervisning och handledning för dina studenter

Kontaktbibliotekarierna ger integrerat stöd till grund- och avancerad utbildning med litteratursökning, granska och värdera samt referenshantering i form av föreläsningar och kurser. Vi erbjuder även handledning i litteratursökning  och referenshantering.

Pedagogiska guider som stöd för studentens lärande

Vad är EBM? En introduktion till evidensbaserad medicin

Libguides Introduktion till Evidensbaserad medicin: Vad är EBM?

Litteratursökning, läsa och kritisk granska artiklar och referenshantering

Libguides Bibliotekets pedagogiska stöd för studenter vid Medicinska fakulteten


ebok
libguides
bildanvaendning
ebm
upphovsra tt gdpr
kurslitteratur

Har du frågor om litteraturen för din kurs?

Kurslitteratur är mer än bara en tryckt bok i hyllan: vi jobbar aktivt för att studenterna ska kunna använda bild och text på läsplatta och i datorn för sitt lärande. Hör av dig till oss om du har funderingar om e-böcker, databaser eller andra texter!

Undervisning och handledning för dina studenter

Kontaktbibliotekarierna ger integrerat stöd till grund- och avancerad utbildning i form av föreläsningar, kurser och studenthanledningar i litteratursökning, granska och värdera artiklar samt referenshantering.

Pedagogiska guider som stöd för studentens lärande

Vad är EBM? En introduktion till evidensbaserad medicin

Libguides Introduktion till Evidensbaserad medicin: Vad är EBM?

Litteratursökning, läsa och kritisk granska artiklar och referenshantering

Libguides Bibliotekets pedagogiska stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Varje utbildning och lärare har sin bibliotekarie

Teamledare Stöd till lärande och undervisning

Kontakta mig om du har frågor om pedagogiska resurser och vårt stöd till dig som lärare.

Maria Björklund, 046- 222 18 36

maria bjoerklund

Arbetsterapeutprogrammet

Linda Grandsjö

lindag fa rg

Audionomprogrammet

Linda Grandsjö

lindag fa rg

Biomedicinuprogrammen

Matthias Bank 046- 222 33 07

Matthias Bank

Fysioterapeutprogrammet

Linda Grandsjö

lindag fa rg

Forskarutbildningen 

Yvonne Hultman Özek  046- 222 33 29

yvonne hultman oezek

Läkarprogrammet

Maria Björklund 046-222 18 36

maria bjoerklund

Ramona Mattisson 046-222 18 66 

ramona mattisson

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Linda Grandsjö


Masterprogram i folkhälsa

Ramona Mattisson 046-222 18 66

ramona mattisson

Röntgensjuksköterske- och Sjuksköterskeprogrammet

Ranka Steingrimsdottir
 046-222 18 75

Ranka Steingrimsdottir

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Monica Landén 
046-222 18 05

monica