Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Varje utbildning har en kontaktbibliotekarie

  • Har du frågor om val av kurslitteratur eller andra resurser för dina studenter?
  • Vill du integrera evidensbaserad medicin i din undervisning?
  • Har du studenter på din kurs som har dyslexi eller annan funktionsnedsättning?

Hör av dig till oss för att boka ett möte!

Varje utbildning och lärare har en kontaktbibliotekarie (kontaktuppgifter), 

Du kan också skicka dina frågor till Fråga fakultetens bibliotek, så svarar din kontaktbibliotekarie.

Undervisning och handledning för dina studenter

Vi ger ämnes- och kursintegrerat stöd i litteratursökning, granskning & värdering samt referenshantering på grund- och avancerad nivå. Vi erbjuder föreläsningar och kurser samt individuell handledning till dina studenter.

Bibliotek och IKT:s studentguider

Introduktion till Evidensbaserad medicin: Vad är EBM? på libguides.lu.se
Söka – Granska – Referera. Bibliotekets studentguide på libguides.lu.se

Kontaktbibliotekarierna på fakulteten

Läkarutbildningen & Masterprogram i folkhälsa: Maria Björklund, 046–222 18 36

Audionom- och logopedprogrammen: Ramona Mattisson, 046–222 18 66

Sjuksköterskeprogrammet: Alexandra Forsberg

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Monica Landén, 046-222 18 05

Biomedicinprogrammet & Masterprogram i biomedicin, samt Röntgensjuksköterskeprogrammet: Linus Brorsson, 0790-66 03 28

Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen samt Masterprogram i medicinsk vetenskap: Linda Grandsjö: 046- 222 18 48

Stöd till studenter med lässvårigheter: Krister Aronsson: 0730-587405

Forskarutbildningen: Aprile Clark, 046- 222 18 76 och Matthias Bank, 046- 222 33 07

Vårt stöd till lärare

Länk till webbsida om kurslitteratur. Bokhyllor. Foto: Katarina Jandér.
Länk till webbsida om EBM i utbildningar. tangentbord till laptop och ett stetoskop. Foto.

Digital kursböcker!

Länk till webbsida om e-böcker osm kursbok. Student med laptop i knä. Foto.