Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontaktbibliotekarier

Undervisning och handledning för dina studenter

Kontaktbibliotekarierna ger integrerat stöd i litteratursökning, granskning & värdering  samt referenshantering till både grund- och avancerad utbildning. Stödet är i form av föreläsningar och kurser. Vi erbjuder även dina studenter individuell handledning i litteratursökning och referenshantering.

Varje utbildning och lärare har en kontaktbibliotekarie: Kontaktuppgifter till din bibliotekarie


Bibliotek och IKTs Pedagogiska guider som stöd för studentens lärande

Vad är EBM? En introduktion till evidensbaserad medicin

Libguides Introduktion till Evidensbaserad medicin: Vad är EBM?

Söka, läsa och kritiskt granska artiklar samt referera

Libguides Bibliotekets pedagogiska stöd för studenter vid Medicinska fakulteten


Kontaktbibliotekarier ger även stöd till dig som undervisar

ebok
libguides
bildanvaendning
ebm i utbildningen
upphovsra tt gdpr
kurslitteratur

Varje utbildning och lärare har sin bibliotekarie

E-post till din kontaktbibliotekarie: fornamn.efternamn@med.lu.se

 

Läkarutbildningen & Masterprogram i folkhälsa: 

Maria Björklund

Kontakta mig om du har frågor om pedagogiska resurser, EBM i utbildningen och vårt stöd till dig som lärare.

046–222 18 36


 

Läkarutbildningen & audionom- och logopedprogrammen: 

Ramona Mattisson

Kontakta mig om du har frågor om vårt stöd till studenter i referenshanteringsprogram.

046–222 18 66


 

Röntgensjuksköterske- & Sjuksköteskeprogrammet: 

Ranka Steingrimsdottir 

Kontakta mig om du har har frågor om hur vi jobbar med EBM i utbildningen och Urkund för att upptäcka plagiering.

046-222 18 75


 

Specialistsjuksköterskeprogrammen:

Monica Landén

Kontakta mig om du har frågor eller inköpsförslag om databaser och andra e-media.

046-222 18 05


 

Biomedicinprogrammet & Masterprogram i biomedicin: 

Matthias Bank

Kursansvarig för Scientific Communication.

046- 222 33 07


 

Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen samt Masterprogram i medicinsk vetenskap:

Linda Grandsjö

046- 222 18 48


Forskarutbildningen

Yvonne Hultman Özek

Kursansvarig för doktorandkursen Vetenskaplig kommunikation.

046- 222 33 29

Undervisning och handledning för dina studenter

Kontaktbibliotekarierna ger stöd till studenter på grund- och avancerad utbildning i form av föreläsningar, handledningar och kurser i litteratursökning, granska och värdera artiklar, samt referenshantering.

Pedagogiska guider som stöd för studentens lärande


Varje utbildning och lärare har sin bibliotekarie

E-post till din kontaktbibliotekarie: fornamn.efternamn@med.lu.se

Läkarutbildningen: Maria Björklund och Ramona Mattisson

Masterprogram i folkhälsa: Ramona Mattisson

Röntgensjuksköterske- & Sjuksköteskeprogrammet: Ranka Steingrimsdottir

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Monica Landén

Biomedicinprogrammet & Masterprogram i biomedicin: Matthias Bank

Arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut-, & logopedprogrammen samt Masterprogram i medicinsk vetenskap: Linda Grandsjö

Forskarutbidlningen: Yvonne Hultman Özek