Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontaktbibliotekarier

Kontakta oss!

Har du frågor om litteraturinköp, e-böcker, upphovsrätt, eller LibGuides?

Önskar du en skräddarsydd kurs?


Teamledare Stöd till lärande och undervisning

Kontakta mig om du har frågor om pedagogiska resurser och vårt stöd till dig som lärare.

Maria Björklund 
046- 222 18 36

maria bjoerklund

Arbetsterapeutprogrammet

Alexandra Forsberg
046-222 18 07

alexandra forsberg

Audiologiprogrammen

Nicolette Karst
046-222 33 39

nicolette karst

Biomedicinprogrammen

Matthias Bank
046- 222 33 07

Matthias Bank

Fysioterapeutprogrammet

Nicolette Karst
046-222 33 39

nicolette karst

Forskarutbildningen

 Yvonne Hultman Özek 
046- 222 33 29
 

yvonne hultman oezek

Logopedprogrammen

Nicolette Karst
046-222 33 39

nicolette karst

Läkarprogrammet

Maria Björklund
046-222 18 36

Ramona Mattisson 
046-222 18 66

maria bjoerklund
ramona mattisson

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Alexandra Forsberg
046-222 18 07

alexandra forsberg

Master´s Programme in Public Health

Ramona Mattisson 
046-222 18 66

ramona mattisson

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Ranka Steingrimsdottir
046-222 18 75

Ranka Steingrimsdottir

Sjuksköterskeprogrammet

Ranka Steingrimsdottir
046-222 18 75

Ranka Steingrimsdottir

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Monica Landén 
046-222 18 05

monica landen

Kontakta oss!

Teamledare Stöd till lärande och undervisning

Maria Björklund 
 046- 222 18 36

maria bjoerklund

Kontakta mig om du har frågor om pedagogiska resurser och vårt stöd till dig som lärare.


Arbetsterapeutprogrammet

Alexandra Forsberg
 046-222 18 07

alexandra forsberg

Audiologiprogrammen

Nicolette Karst
 046-222 33 39

nicolette karst

Biomedicinuprogrammen

Matthias Bank
 046- 222 33 07

Matthias Bank

Fysioterapeutprogrammet

Nicolette Karst
 046-222 33 39

nicolette karst

Forskarutbildning 

Yvonne Hultman Özek 
046- 222 33 29

yvonne hultman oezek

Läkarprogrammet

Maria Björklund
 046-222 18 36

maria bjoerklund

Ramona Mattisson 
 046-222 18 66 

ramona mattisson

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Alexandra Forsberg
 046-222 18 07

alexandra forsberg

Master´s Programme in Public Health

Ramona Mattisson 
 046-222 18 66

ramona mattisson

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Ranka Steingrimsdottir
 046-222 18 75

Ranka Steingrimsdottir

Sjuksköterskeprogrammet

Ranka Steingrimsdottir
 046-222 18 75

Ranka Steingrimsdottir

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Monica Landén 
 046-222 18 05

monica landen