Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurslitteratur i biblioteket

Inköp av kurslitteratur till biblioteket

Kontaktbibliotekarierna kan vara din samtalspartner i diskussioner om kurslitteratur. Som lärare kan du till exempel få hjälp att undersöka vilken kurslitteratur som finns tillgänglig bland de e-böcker Lunds universitet licensierar.

Har du frågor om val av kurslitteratur eller andra resurser för dina studenter? Kontakta din kontaktbibliotekarie

Litteraturlistor ska senast inkomma 1 juni respektive 1 december för inköp
Skicka in nya eller uppdaterade litteraturlistor till oss som köper in senast 1 juni (inför höstterminen) alternativt 1 december (inför vårterminen) för att litteraturen ska finnas på plats i biblioteken vid terminsstarten.

Kurslitteratur för studenter med funktionsnedsättning

Vi hjälper studenter med lässvårighet att beställa eller ladda ner kurslitteratur som talböcker på webbplatsen Legimus (Myndigheten för Tillgängliga Medier). Har du frågor om vad du som lärare kan göra för att underlätta studenter med funktionsnedsättning eller vill veta vilket stöd biblioteket erbjuder, kontakta Krister Aronsson på Bibliotek och IKT: krister.aronsson@med.lu.se

 Bibliotekets stöd till studenter med funktionsnedsättning

Kursböcker som e-bok inom medicin, anatomi, biomedicin

Flera populära och ofta utlånade kursböcker inom medicin, anatomi och biomedicin finns som e-bok, till exempel böcker från Elsevier Abbas: Basic Immunology, Rang & Dale's Pharmacology och Kumar: Robbins basic pathology. Du hittar dessa e-böcker i LUBsearch eller direkt via ClinicalKey Student, e-bokssamling från Elsevier som omfattar 242 e-böcker inom medicin, anatomi och biomedicin.. Det finns även ett stort urval av atlaser, lexikon och olika slags handböcker inom medicin, biomedicin och hälsa.

Information om e-böcker från Elsevier och ClinicalKey Student på Studentwebben (öppnas i nytt fönster)

Saknar du någon e-bok, eller vill du veta mer om hur e-böcker kan användas? Kontakta din kontaktbibliotekarie om e-böcker.

Kontakt

Kontakta oss om kurslitteratur!

Kopiera och dela upphovsrättsskyddat material

Högskoleavtal ger dig som lärare rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i din undervisning.

Bonus Copyright Access