Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurslitteratur i biblioteket

Har du frågor om litteraturen för din kurs?

Kontaktbibliotekarierna kan vara din samtalspartner i diskussioner om kurslitteratur. Som lärare kan du till exempel få hjälp att undersöka vilken kurslitteratur som finns tillgänglig bland e-resurserna.

Har du frågor om val av kurslitteratur eller andra resurser för dina studenter?

Litteraturlistor ska senast inkomma 1 juni resp 1 december

Nya eller uppdaterade litteraturlistor ska vara kontaktbibliotekarien tillhanda senast 1 juni (inför höstterminen) alternativt 1 december (inför vårterminen) för att litteraturen ska finnas på plats i biblioteken vid terminsstarten.


Kursböcker som e-bok inom medicin och biomedicin

Flera mycket utlånade kursböcker inom medicin och biomedicin finns tillgängliga som e-bok via plattformen Elsevier eLibrary och sökbara i LUBsearch. Det finns flera populära, och ofta utlånade, kursböcker som e-böcker, t ex Abbas: Basic Immunology, Rang & Dale's Pharmacology och Kumar: Robbins basic pathology.

Saknar du någon e-bok, eller vill du veta mer om hur e-böcker kan användas?

E-böcker: atlas, lexikon & handböcker

Atlaser, lexikon och olika slags handböcker inom medicin, biomedicin och hälsa finns att använda helt fritt eller via biblioteket


Kurslitteratur för studenter med funktionsnedsättning

Kontakt

Kopiera och dela upphovsrättsskyddat material

Högskoleavtal ger dig som lärare rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i din undervisning.