Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IKT-pedagoger

Har du frågor om hur du kan använda olika digitala verktyg i din undervisning?

Har du frågor om lärplattformar?


Kontakta oss!

Boka en IKT-pedagog

Du kan boka individuell handledning med en IKT-pedagog. Vi kommer gärna till dig och din avdelning!

Vi kan hjälpa dig med frågor om:

  • Lärplattformar
  • Moodle
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Bokningslistan (verktyg för administration av studentuppsatser)


Kontakt

Kurser

Teachers Connect

Teachers Connect in Medical Education; Idéforumdagar för lärare och handledare.

Mellan kl 15.00 och 16.00 på Teachers Connect-dagarna kan du lära dig mer om digitala verktyg i undervisningen.

Teachers Connect återkommer första vardagen varje månad under terminerna.

Seminarieserie: e-Lunch om IKT

e-Lunch om IKT är en seminarieserie där lärare och IKT-personal presenterar hur de praktiskt använder IKT i sin undervisning.

Live- och inspelade sändningar från Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Örebro universitet och Lunds universitet.

Seminarierna går under lunchtid och är korta Adobe Connect- möten.

SUNET-projekt: Digital examen

Är du intresserad av digital tentamen?

Projektet Digital tentamen har en samlingssida med webinarier, artiklar och verktyg.