Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stöd till EBM i utbildningen

Vill du integrera evidensbaserad medicin i din undervisning?

Bibliotek och IKT arbetar strategiskt med att lyfta EBM på fakultetens utbildningar. Kontaktbibliotekarierna för de olika programmen kan bidra till att utveckla undervisningen i evidensbaserad medicin utifrån din kurs.

Är du intresserad av samarbete kring EBM för dina studenter? Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta din kontaktbibliotekarie!

Vår arbetsprocess: Vad vi på Bibliotek och IKT kan bidra med på din utbildning

ebm support
Figur över Bibliotek och IKTs stöd för EBM på fakultetens utbildningar.

Pedagogisk guide:

Vad är EBM? En introduktion till evidensbaserad medicin

I denna guide får du en översiktlig genomgång av vad evidensbaserad medicin, EBM, kan vara. Guiden riktar sig till studenter och lärare samt andra som vill arbeta med evidensbaserad medicin. Guiden är på en grundläggande nivå – för dig som vill läsa mer finns källhänvisningar och litteraturtips.

Introduktion till Evidensbaserad medicin: Vad är EBM?

webb3 ebm venndiagram

EBM i studier, forskning och arbete

EBM kan göras på flera nivåer. Vilken som är din utgångspunkt styr också hur omfattande arbetet blir. Här är några exempel på när EBM kan användas:

Ska din student skriva examensarbete med syfte att undersöka vilken behandling som är bäst?
Ska du skriva en litteraturstudie med systematisk ansats, eller en kritisk litteraturgranskning?
Ska du skriva en systematisk översikt, t ex en Cochrane-översikt?

EBM process
Exempel på EBM-processens olika steg.

Sökuppdrag för forskare och forskargrupper

Bibliotek och IKTs forskarstöd erbjuder handledning i att förbättra sökstrategier inför ett forskningsarbete eller en systematisk litteratursökning. Vi tar även mindre och större sökuppdrag från forskare eller forskargrupper. Forskarstödsteamet hjälper dig att:

  • Ta fram relevanta söktermer för en forskningsfråga samt vägledning i databassökning
  • Utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review) eller forskningskartläggning eller annat ändamål

Läs mer om våra Sökuppdrag.

Kontakta bibliotekets forskarstöd:

Boka forskarstöd - en tjänst från Bibliotek och IKT