Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lärplattformar

Lärplattformar på Medicinska fakulteten

Vid medicinska fakulteten används flera lärplattformar. Oftast är det nämnden eller programdirektören för respektive utbildning som tar beslut om vilken plattform som ska användas.

Utvärdering av plattformar på uppdrag av SFU (2013)


blackboard logo

Blackboard

Blackboard Learn är en kommersiell lärplattform som används på mastersprogrammet för folkhälsovetenskap.

Blackboard

blackboard logo

Blackboard Learn är en kommersiell lärplattform som används på mastersprogrammet för folkhälsovetenskap.


Luvit

Luvit

LUVIT är en plattform som drivs och supporteras centralt vid Lunds universitet. LUVIT används i utbildningarna till arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast. Även masterprogrammet i medicinsk vetenskap och MedCUL använder LUVIT.

Luvit

Luvit

LUVIT är en plattform som drivs och supporteras centralt vid Lunds universitet. LUVIT används i utbildningarna till arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast. Även masterprogrammet i medicinsk vetenskap och MedCUL använder LUVIT.


moodle

Moodle

Moodle är en lärplattform som bygger på öppen källkod och som drivs och supporteras av Biblioteks- och IKT-enheten. Omvårdnadsutbildningarna, läkarprogrammet, liksom viss forsknings- och postdoktoral utbildning vid avdelningen för kliniska vetenskaper.

Moodle

moodle

Moodle är en lärplattform som bygger på öppen källkod och som drivs och supporteras av Biblioteks- och IKT-enheten. Omvårdnadsutbildningarna, läkarprogrammet, liksom viss forsknings- och postdoktoral utbildning vid avdelningen för kliniska vetenskaper.


mahara logo

Mahara

Mahara är ett anpassningsbart och flexibelt system för digitala lärandeportföljer, så kallad ePortfolio. Mahara bygger på öppen källkod och öppna principer. Det kan enkelt integreras med lärplattformen Moodle.

Mahara

mahara logo

Mahara är ett anpassningsbart och flexibelt system för digitala lärandeportföljer, så kallad ePortfolio. Mahara bygger på öppen källkod och öppna principer. Det kan enkelt integreras med lärplattformen Moodle.